เปิด 8 หุ้นโชว์กำไร 9 เดือนโตกว่า 10 เท่าตัว!

ข่าวหุ้นธุรกิจรวบรวมข้อมูลบจ.ที่สามารถทำกำไรอย่างก้าวกระโดดกว่า 10 เท่าตัว เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ทั้งที่ยังอยู่ในช่วงโควิด-19


เส้นทางนักลงทุน

“ข่าวหุ้นธุรกิจ” รวบรวมข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประเด็นของผลการรายงานผลประกอบการงวด 9 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ออกมาสามารถทำกำไรสุทธิเติบโตก้าวกระโดด (กว่า 1,000% หรือกว่า 10 เท่าตัว) เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ

ผลปรากฏว่ามีอยู่ 8 หลักทรัพย์ ได้แก่ TVI, FMT, TOG, THG, CSP, RCL, IVL และ AMARIN ตามลำดับเรียงจากการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์มากมาน้อย

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TVI  รายงานผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 432.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,096.47% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 6.99 ล้านบาท โดยผลมาจากมีรายได้จากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการคิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์ให้อำนวยความสะดวกและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เอาประกันภัยควบคู่ไปกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ FMT รายงานผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 168.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,216.25% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 3.18 ล้านบาท โดยมีกำไรเบื้องต้นจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น ด้วยราคาทองแดงตลาดโลกสูงขึ้น และมียอดขายของผลิตภัณฑ์ที่มีกำไรสูงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีกำไรจากการป้องกันความเสี่ยงราคาทองแดง และบริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TOG รายงานผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 233.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,986.02% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 5.72 ล้านบาท โดยเป็นผลจากรายได้จากการขายและบริการจำนวน 1,710 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41% จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์กลุ่มเลนส์พลาสติกมูลค่าเพิ่ม 252 ล้านบาท กลุ่มเลนส์พลาสติกธรรมดา 164 ล้านบาท และกลุ่มเลนส์สั่งฝนพิเศษ 60 ล้านบาท

ขณะที่บริษัทมีอัตราส่วนต้นทุนขายและบริการต่อรายได้จากการขายและบริการลดลง เหตุผลหลักของการลดลงข้างต้นมาจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการจัดการต้นทุนสินค้าที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้ผลิตภาพและผลิตผลที่สูงกว่าเป้าหมาย ส่งผลให้ต้นทุนสินค้าลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG รายงานผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 702.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,113.42% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 31.73 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์เพิ่มขึ้น โดยมีรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นในไตรมาส 3/2564 จำนวน 2,180 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58 ของยอดรายได้ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ (ไตรมาส 2/2564 จำนวน 178 ล้านบาท) จากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ที่กลับมาในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดวิกฤตการณ์ขาดแคลนเตียง ทาง THG จึงได้มีการปรับเปลี่ยนการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล เพิ่มความร่วมมือกับผู้ประกอบการโรงแรม เพื่อรักษาผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อย รวมทั้งขยายความร่วมมือกับภาครัฐ เพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางถึงรุนแรง เพื่อช่วยลดวิฤตการณ์ขาดแคลนเตียงและการแพร่ระบาดของโควิด-19

เริ่มตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2564 ทาง THG ได้มีการปรับเปลี่ยนการให้บริการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง โดยเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เต็มรูปแบบ เริ่มตั้งแต่เดือน พ.ค. 2564 จนถึงปัจจุบัน และในไตรมาส 3 ปี 2564 โรงพยาบาลธนบุรีได้มีการปรับเปลี่ยนหอผู้ป่วยในจำนวน 30 เตียง และหอผู้ป่วยหนักจำนวน 2 เตียง เพื่อให้บริการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการปานกลางถึงรุนแรง รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนอาคารที่มีไว้รองรับญาติผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย

โดยตั้งแต่ไตรมาส 2 ทาง THG ได้มีการเปิด Hospitel จำนวน 940 เตียง เพื่อรองรับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในไตรมาส 3 ปี 2564 ทาง THG ได้ขยาย Hospitel เพิ่ม โดยมีจำนวนเตียงทั้งสิ้น 4,610 เตียง แบ่งเป็นในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 4,235 เตียง และในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 375 เตียง และยังได้ร่วมมือกับภาครัฐเพิ่มเปิดไอซียูสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยอาการปานกลางและวิกฤต 3 แห่ง ได้แก่ รพ.สนาม มทบ. 11 รพ.ราชพิพัฒน์ 2 และ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน รวมเตียงให้บริการประมาณ 800 เตียง

บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CSP รายงานผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 371.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,998.99% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 17.71 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขาย จำนวน 826.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 189.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.69 สาเหตุมาจากราคาขายสินค้าถัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 77.45 เนื่องด้วยราคาตลาดของเหล็กปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) หรือ RCL รายงานผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 9,861.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,936.06% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 484.36 ล้านบาท โดยเป็นผลจากรายได้ค่าระวางเรือที่เพิ่มขึ้น และบริษัทสามารถสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นพิเศษในบางเส้นทางที่บริษัทให้บริการอยู่ได้มากยิ่งขึ้น

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL รายงานผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 20,896.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,792.27% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 1,104.31 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการรายงานผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งตลอดสามไตรมาสที่ผ่านมา ทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานสำหรับเก้าเดือนแรกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยรูปแบบการดำเนินงานแบบบูรณาการ การมีห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคที่หลากหลายและมุ่งเน้นที่ผลิตภัณฑ์ ทำให้บริษัทรายงานผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม ในปัจจุบันบริษัทมีสามกลุ่มธุรกิจหลักที่แข็งแกร่ง ซึ่งแต่ละธุรกิจนั้นมีคุณลักษณะเฉพาะที่แตกต่าง และมีโอกาสในการเติบโตที่น่าสนใจ

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ AMARIN รายงานผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 214.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,084.15% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 18.13 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้จากธุรกิจสื่อทีวีดิจิทัล ที่มีอัตราการขยายตัวถึง 46.55% และการเติบโตของรายได้จากการจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ดิจิทัลผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีอัตราการเพิ่มขึ้น 79.24%

สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทดังกล่าวข้างต้นคงความสามารถในการทำกำไรอย่างก้าวกระโดดกว่า 10 เท่าตัว เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ทั้งที่ยังอยู่ในช่วงโควิด-19 ระบาดฉุดรั้งอยู่!!!

Back to top button