SAK ลิสซิ่งภูธรโตโดดเด่น

ถ้าพูดถึง SAK ในแง่ของผลประกอบการถือว่าเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะปี 2564 ที่ทำผลงานโดดเด่นโตสวนวิกฤตโควิด


คุณค่าบริษัท

ถ้าพูดถึงบริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SAK เป็นหุ้นลิสซิ่งภูธรที่มีฐานที่มั่นอยู่ที่ จ.อุตรดิตถ์ ก่อนจะกระจายไปทั่วภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก โดยให้บริการสินเชื่อ 4 กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (นาโนไฟแนนซ์) สินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อรถแลกเงิน ในแง่ของผลประกอบการถือว่าเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะปี 2564 ที่ทำผลงานโดดเด่นโตสวนวิกฤตโควิด โชว์กำไรสุทธิ 607 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.1% จากปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิ 561 ล้านบาท

โดยในปี 2564 SAK มีพอร์ตสินเชื่อรวมอยู่ที่ 8,685 ล้านบาท เติบโต 35.6% สูงกว่าเป้าหมาย ส่งผลให้รายได้รวมจากดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมและบริการอยู่ที่ 1,839 ล้านบาท เติบโต 14.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการที่พอร์ตสินเชื่อเพิ่มขึ้น 2,279 ล้านบาท มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

ส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้อยู่ในระดับ 2.2% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

ขณะที่ปี 2565 ผู้บริหารมั่นใจจะเติบโตต่อเนื่อง ด้วยเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อใหม่ไม่น้อยกว่า 2,500 ล้านบาท หรือเติบโต 31% จากปีก่อน หนุนให้พอร์ตสินเชื่อคงค้างสิ้นปีแตะระดับ 11,379 ล้านบาท

โดยในปีนี้ตั้งเป้าหมายจะเปิดสาขาใหม่อีกไม่น้อยกว่า 210 สาขา หรือเฉลี่ยไตรมาสละ 70 สาขา ส่งผลให้ภายในไตรมาส 3/2565 บริษัทจะมีสาขาเปิดให้บริการเพิ่มเป็น 920 สาขา จากสิ้นปี 2564 ที่มีแล้ว 710 สาขา โดยจะเน้นการขยายเข้าไปในจังหวัดที่ยังไม่มีพื้นที่ให้บริการ เพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่ และทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งวงเงินทุนมากขึ้น ซึ่งสะท้อนต่อความสามารถในการรับสัญญาสินเชื่อใหม่ที่คาดว่าปีนี้ขยายตัวแตะระดับ 400,000 สัญญา จากสิ้นปี 2564 ที่มีสัญญาสินเชื่อแล้วประมาณ 300,000 สัญญา พร้อมคุม NPLไม่ให้เกิน 2.2-2.5%

ขณะเดียวกัน ก็เตรียมเพิ่มไลน์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ ๆ โดยเฉพาะสินเชื่อที่ดินเพื่อการทำมาหากิน และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย รวมทั้งสินเชื่อเกี่ยวเนื่องรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เพราะมองเห็นโอกาสในการเติบโตในอนาคต เนื่องจากเป็นเทรนด์ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ

ส่วนสินเชื่อโดรนที่ SAK เพิ่งเข้าไปถือหุ้นสัดส่วน 70% ในบริษัท ศักดิ์สยาม เมกเกอร์ โดรน จำกัด ปีนี้ตั้งเป้าหมายปล่อยสินเชื่อไว้ไม่น้อยกว่า 1,000 ลำ หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท

สำหรับการประเมินมูลค่า (Valuation) ปัจจุบันราคาหุ้น SAK ซื้อขายกันที่ P/E ระดับ 32.26 เท่า เทียบกับ P/E ตลาดโดยรวมที่ระดับ 19.65 เท่า ถือว่าราคาซื้อขายสูงกว่าตลาดมาก ขณะที่ถ้าดูจาก P/BV ที่ระดับ 4.01 เท่า ก็อาจสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ส่วนใหญ่ P/BV จะอยู่ที่ระดับ 1–2 เท่า

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

 1. นางจินตนา บุญสาลี 501,000,000 หุ้น 23.90%
 2. นายพูนศักดิ์ บุญสาลี 501,000,000 หุ้น 23.90%
 3. นายศิวพงศ์ บุญสาลี 202,500,000 หุ้น 9.66%
 4. น.ส.ศันศนีย์ บุญสาลี 201,060,000 หุ้น 9.59%
 5. บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด 150,000,000 หุ้น 7.16%

รายชื่อกรรมการ

 1. นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2. นายศิวพงศ์ บุญสาลี ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ
 3. นายพูนศักดิ์ บุญสาลี กรรมการ
 4. นางจินตนา บุญสาลี กรรมการ
 5. นางโสภิดา สุกใส กรรมการ
 6. นางเรณู วิลาศรี กรรมการ
 7. ว่าที่ ร.ต.ชวลิต ภานผากรรมการ
 8. นายยาญชัย ตันติรัฐพงศ์ กรรมการ
 9. นางนันทนา สังขวิจิตร กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
 10. น.ส.สมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
 11. นางวรนุชนันท์ พงศ์สุรางค์ กรรมการอิสระ

 

Back to top button