จำทุกข์ & เจอสุข

วันนี้เป็นวันเปี๋ยซิ้ง ราศีของวันอยู่ในขั้นปานกลาง พบความขลุกขลักขัดข้อง ขอให้ใจเย็น ๆ แล้วจะผ่านไปเกือบทุกกรณี


โหงวเฮ้งหุ้น

หากมัวแต่จด “จำทุกข์” จากเรื่องเก่า ๆ

เมื่อไหร่เราจะ “เจอสุข” กับเรื่องใหม่

วันนี้เป็นวันเปี๋ยซิ้ง ราศีของวันอยู่ในขั้นปานกลาง พบความขลุกขลักขัดข้อง ขอให้ใจเย็น ๆ แล้วจะผ่านไปเกือบทุกกรณี ธุรกิจวันนี้การเงินและธุรกิจคงคึกคักพอดู การติดต่อธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ มีผลเป็นที่น่าพอใจ

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ SPRC หรือ TOP

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ HANA และ JUTHA

คติวันนี้ “เรียนรู้เพื่อความลึกซึ้ง”

Back to top button