OR 2030 เติมโอกาสเติบโตร่วมกัน

ก้าวต่อไปของ OR นั่นคือการประกาศเป้าหมายปี พ.ศ. 2573 หรือ OR 2030 ภายใต้วิสัยทัศน์ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน


หลังเปลี่ยนแปลงสู่บริษัทมหาชน..จนหุ้นบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 64 ที่ผ่านมา ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) กว่า 318,000 ล้านบาท มีผู้ถือหุ้นรายย่อยมากกว่า 395,581 ราย และสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศกว่า 2,000 แห่ง

ก้าวต่อไปของ OR นั่นคือการประกาศเป้าหมายปี พ.ศ. 2573 หรือ OR 2030 ภายใต้วิสัยทัศน์ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน (Empowering All Toward Inclusive Growth)” เป็นการเติบโตแบบ Outside-in ร่วมกันพันธมิตร ที่ถือเป็นน่านน้ำใหม่ OR มีการดำเนินธุรกิจเติบโตแบบ Inside-out จากการขยายธุรกิจตัวเองตลอดช่วง 40 ปีที่ผ่านมา

ตามเป้าหมาย OR 2030 มีแผนผลักดันให้เกิด Inclusive Growth Platform การเติบโตในธุรกิจของ OR ร่วมกับพันธมิตร มีการเตรียมงบประมาณลงทุน 200,000 ล้านบาท (ช่วง 10 ปีข้างหน้า) ด้วยเป้าหมายจะมี EBITDA มากกว่า 40,000 ล้านบาท และกว่า 50% มาจากการเติบโตร่วมกับพันธมิตรภายใต้แผนธุรกิจ 4 ด้าน….

  • Seamless Mobility คือการสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจพลังงานแบบผสมผสาน นั่นคือกลุ่มธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน PTT การขยายกลุ่มพลังงานสะอาด โดยต้องการเป็นผู้นำธุรกิจ EV วางแผนติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า 7,000 จุด ติดตั้งโซลาร์รูฟ ในสถานประกอบการ 5,400 แห่ง ธุรกิจ FIT Auto พร้อมให้บริการ EV ทุกสาขา
  • All Lifestyles คือการสร้างทางเลือกการดำเนินชีวิตอย่างครบวงจร เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบ เป็นธุรกิจกลุ่ม Non-oil ทั้งธุรกิจของ OR ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน, ร้านสะดวกซื้อ, ร้านอาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ ที่ OR เข้าร่วมถือหุ้น เช่น โอ้กะจู๋, ร้านอาหารญี่ปุ่น KOUEN, ร้าน KAMU KAMU, ร้านกาแฟ Pacamara วางเป้าหมายเพิ่มผู้ใช้บริการให้ได้ 14 ล้านคนต่อวัน สร้างแบรนด์ให้เป็น Top of Mind ของผู้บริโภคใช้บริการ 24 ชั่วโมง
  • Global Market คือการขยายฐานธุรกิจเพื่อสร้างความสำเร็จและการยอมรับในตลาดโลก เป็นธุรกิจที่ OR เข้าไปลงทุนต่างประเทศ ซึ่งลงทุนมาแล้วกว่า 20 ปี ใน 10 ประเทศ เช่น ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ ส่วนใหญ่เป็นการเข้าไปลงทุนของ OR เอง โดยแผนธุรกิจหลังจากนี้จะมีรูปแบบ Asset Light Model ด้วยการลงทุนร่วมกับพันธมิตรในต่างประเทศ การให้สิทธิมาสเตอร์แฟรนไชส์ร้านคาเฟ่อเมซอน การส่งออกสินค้าจากแบรนด์ OR และพันธมิตรไปทำตลาดใน 100 ประเทศ และพาแบรนด์ไทยอย่างน้อย 10 แบรนด์ สู่ตลาดระดับโลก
  • OR Innovation การแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับสู่นวัตกรรมในแบบฉบับของ OR เป็นการลงทุนด้านอินโนเวชั่นใหม่ ๆ และกลุ่มสตาร์ทอัพ ผ่าน ORZON Ventures เพื่อทำให้ OR เป็นต้นแบบองค์กรในศตวรรษที่ 21 เป็นการเติบโตไปพร้อมกันแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง..!!

ตามแผนธุรกิจดังกล่าวทำให้สัดส่วน EBITDA เปลี่ยนแปลงไป เริ่มจากธุรกิจ Mobility จะเปลี่ยนจาก 75% ในปัจจุบันเป็น 35% โดยที่ธุรกิจ Mobility ขยายตัวอยู่ แต่สิ่งที่เป็น Lifestyle, Global และ Innovation จะขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะ Lifestyle จะมีสัดส่วนเพิ่มเป็น 35% จากปัจจุบันอยู่ที่ 28% เช่นเดียวกับธุรกิจ Global จะมีสัดส่วนเพิ่มเป็น 18% จากปัจจุบันอยู่ที่ 4%

ด้วยระบบนิเวศทางธุรกิจของ OR ทำให้กลยุทธ์ Inclusive Growth Platform ที่ใช้แพลตฟอร์มทั้ง Physical และ Digital ของ OR ทั้งสถานีบริการน้ำมัน PTT กว่า 2,000 สาขา, ร้านคาเฟ่ อเมซอนกว่า 3,500 สาขา ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีผู้ใช้บริการวันละ 2.5 ล้านคนและสมาชิก Blue Card กว่า 7.5 ล้านใบ จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจใหม่ของ OR จากเดิมสัดส่วนกำไร 75% มาจากกลุ่มธุรกิจน้ำมัน และกว่า 21% มาจากกลุ่มธุรกิจค้าปลีก จะกลับหัวมากลุ่มธุรกิจค้าปลีกกว่า 50% ธุรกิจต่างประเทศ 20-21% ส่วนธุรกิจพลังงานลดสัดส่วนเหลือ 31%

จนนำไปสู่ ค้าปลีกนำน้ำมัน” หรือ RO (Retail and Oil) จากปัจจุบัน “น้ำมันนำค้าปลีก” หรือ OR (Oil and Retail) ในที่สุด..!!?

Back to top button