KTB สินทรัพย์แกร่ง ความเสี่ยงสินเชื่อต่ำ

KTB รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/65 มีกำไรสุทธิ 8,450 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.1% จากไตรมาส 2/65 และเพิ่มขึ้น 67.2% จากไตรมาส 3/64


คุณค่าบริษัท

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2565 มีกำไรสุทธิ 8,450 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.1% จากไตรมาส 2/2565 และเพิ่มขึ้น 67.2% จากไตรมาส 3/2564 สาเหตุหลักจากรายได้รวมจากการดำเนินงานที่ขยายตัว 7.2% จากไตรมาส 2/2565 และขยายตัว 11.5% จากไตรมาส 3/2565 จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิโดยหลักมาจากการเติบโตของสินเชื่อที่มีคุณภาพ ทั้งสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และสินเชื่อรายย่อย รวมถึงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับขึ้น และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิที่เพิ่มขึ้น

KTB มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ ต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิในไตรมาส 3/2565 (Cost to Income Ratio) เท่ากับ 45.31% เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2/2565 ที่ระดับ 42.48% แต่ลดลงจากในไตรมาส 3/2564 ซึ่งอยู่ที่ 46.21% ธนาคารบริหารจัดการค่าใช้จ่ายโดยรวมได้ดี ถึงแม้ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ ขยายตัว ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้า KTB ตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไตรมาส 3/2565 จำนวน 5,667 ล้านบาท ลดลง 30.4% จากไตรมาส 3/2564 โดย KTB พิจารณาตั้งสำรองอย่างรอบคอบถึงปัจจัยแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน

รวมถึงติดตามภาพรวมของเงินให้สินเชื่อและคุณภาพสินทรัพย์อย่างใกล้ชิด โดยมีอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม (NPL Ratio) อยู่ที่ 3.32% ทรงตัวเท่ากับในไตรมาส 2/2565 แต่ลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564 ที่ระดับ 3.50% KTB ยังคงรักษาอัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage ratio) ในระดับแข็งแกร่งสูงถึง 176.4% เทียบกับ 174.3% ณ สิ้นไตรมาส 2/2565 และเทียบกับ 168.8% เมื่อสิ้นปี 2564 เพื่อรองรับสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอนและเงินเฟ้อที่ยังอยู่ระดับสูง

KTB มีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิไตรมาส 3/2565 อยู่ที่ 22,894 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.9% จากไตรมาส 2/2565 และเพิ่มขึ้น 8.3% เมื่อเทียบไตรมาส 3/2564 จากการขยายตัวของรายได้ดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อ โดยมากจากการเติบโตของสินเชื่อจากธุรกิจขนาดใหญ่และรายย่อย แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่มีทิศทางขยับขึ้นต่อเนื่องอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (NIM) อยู่ที่ 2.61% ขยายตัวจาก 2.51% ในไตรมาส 2/2565 และทรงตัวเท่ากับไตรมาส 3/2564 เงินให้สินเชื่อของ KTB เท่ากับ 2,611,892 ล้านบาท ลดลง 0.6% จากสิ้นปี 2564

โดยสินเชื่อรายย่อยยังคงขยายตัวได้ดี ชดเชยกับสินเชื่อภาครัฐที่ลดลง หากไม่รวมสินเชื่อภาครัฐ สินเชื่อของ KTB เติบโต 1.7% จากสิ้นปี 2564 เป็นผลจากการชำระคืนของสินเชื่อธุรกิจรายใหญ่และสินเชื่อภาครัฐ ด้านต้นทุนสินเชื่อหรือ Credit Cost ทรงตัวที่ 0.86% เท่ากับไตรมาส 2/2565 และลดลงจากระดับ 1.29% ในไตรมาส 3/2564

บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุว่า แนวโน้มกำไรสุทธิ KTB ไตรมาส 4/2565 คาดว่าเติบโตเมื่อเทียบไตรมาส 4/2564 ผลักดันหลักจาก 1) การลดลงของค่าใช้จ่ายตั้งสำรอง 2) การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อรวม 3) อัตราผลตอบแทนจากสินเชื่อ (yield on loan) เพิ่มขึ้น ตามทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น ขณะที่กำไรสุทธิคาดว่าลดลงเมื่อเทียบไตรมาส 3/2565 เพราะค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (OPEX) และค่าใช้จ่ายตั้งสำรอง (ECL) เพิ่มขึ้น และมองว่า KTB มีคุณภาพสินทรัพย์แข็งแกร่ง จากพอร์ตส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อที่มีความเสี่ยงต่ำ นอกจากนี้ KTB มีแนวโน้มเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ผ่านทาง Application เป๋าตัง และ Krungthai NEXT ซึ่งจะได้ประโยชน์ในระยะกลางถึงยาวจาก Data Analysis และ Cross-selling

สำหรับการประเมินมูลค่า (Valuation) หุ้น KTB ราคาปัจจุบัน (ราคาปิดวันที่ 28 พ.ย. 2565 ที่ 17.60 บาท) ซื้อขายกันที่ P/E 8.06 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย P/E กลุ่มธนาคารที่ 8.59 เท่า ส่วนค่า P/BV ของหุ้น KTB อยู่ที่ 0.69 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มธนาคารที่ 0.69 เท่า

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

 1. กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 7,696,248,833 หุ้น 55.07%
 2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 787,980,031 หุ้น 5.64%
 3. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 460,613,600 หุ้น 3.30%
 4. STATE STREET EUROPE LIMITED 367,499,309 หุ้น 2.63%
 5. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 307,925,658 หุ้น 2.20%

รายชื่อกรรมการ

 1. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ประธานกรรมการ
 2. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการบริหาร, รองประธานกรรมการ
 3. นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการ
 4. นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค กรรมการ
 5. นายลวรณ แสงสนิท กรรมกา
 6. น.ส.กุลยา ตันติเตมิท กรรมการ
 7. พลเอกเทียนชัย รับพร ประธานกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
 8. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการอิสระ
 9. นายธันวา เลาหศิริวงศ์ กรรมการอิสระ
 10. นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
 11. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส กรรมการอิสระ
 12. น.ส.จิราพร ขาวสวัสดิ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

Back to top button