พลังงานไฟฟ้ามหาสมุทร

ช่วงระหว่างที่ “วงการพลังงานสะอาด” กำลังโฟกัสอยู่กับโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด อย่าง “โซลาร์ฟาร์ม, โซลาร์ลอยน้ำ และวินด์ฟาร์ม”


ช่วงระหว่างที่ “วงการพลังงานสะอาด” กำลังโฟกัสอยู่กับโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด อย่าง “โซลาร์ฟาร์ม, โซลาร์ลอยน้ำ และวินด์ฟาร์ม” ที่เป็นการตอบโจทย์ว่าด้วยเรื่องโลกร้อนที่กำลังเป็นเมกะเทรนด์ของโลก

แต่อีกหนึ่งพลังงานสะอาดที่กำลังถูกกล่าวถึงกันมากขึ้น นั่นคือ พลังงานจากมหาสมุทร หรือ Marine Energy ด้วยการนำเอาพลังงานของคลื่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การผลิตไฟฟ้า การแยกเกลือออกจากน้ำและการสูบน้ำ ล่าสุดบริษัทสตาร์ตอัพ (Startup) ในสหรัฐอเมริกา มีการสร้างเครื่องผลิตไฟฟ้าจากคลื่นที่ลอยตัว อยู่กลางมหาสมุทรที่ทนได้ทุกสภาพอากาศ แม้ว่าคลื่นลมและพายุจะเท่าไรก็ตาม

โดยเครื่องผลิตพลังงานจากคลื่นไทรทัน (Triton Wave Energy Converter-WEC) เป็นเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากคลื่นทะเลของบริษัท Oscilla Power ที่อยู่ในเมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย “ไทรทัน” ที่ว่านี้สามารถรับคลื่นได้จากทุกทิศทาง

ต่างจากเครื่องผลิตไฟฟ้า จากคลื่นทั่วไปที่รับคลื่นได้เพียงทิศทางใดทิศทางหนึ่งเพียงเท่านั้น เครื่องผลิตกระไฟฟ้าจากพลังงานจากมหาสมุทรสามารถรับคลื่นได้จากทุกทิศทาง จะเป็นแรงส่งการผลิตไฟฟ้าผ่านระบบไฮดรอลิกแยกอิสระ ที่ใช้ควบคุมส่วนรับหน้าคลื่นเปลี่ยนเป็นพลังงาน โดยตัวรับคลื่นจะเป็นส่วนที่จมใต้น้ำบางส่วน เชื่อมกับทุ่นลอยที่ลอยพ้นน้ำเพื่อควบคุมการทำงานของส่วนรับหน้าคลื่นด้วยสายเคเบิล 3 เส้น

โดย “ไทรทัน” แตกต่างจากอุปกรณ์พลังงานคลื่นทั่วไป สามารถผลิตพลังงานได้จากทุกทิศทางของการเคลื่อนไหว เช่น ยกสูง ขว้าง กระชาก ม้วนตัวและหันเห โดยระดับความลึกของตัวรับหน้าคลื่น จะมีการปรับเปลี่ยนตามความแรงของกระแสน้ำทะเลแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น

สำหรับ “พลังงานจากมหาสมุทร” พลังงานหมุนเวียนทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นจากน้ำทะเลในมหาสมุทร ทั้งพลังงานจากการเคลื่อนไหวของกระแสน้ำหรือจากความแตกต่างของอุณหภูมิและความเค็มของน้ำทะเลที่มีความพยายามทำการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีมากมายเพื่อดึงพลังงานจากน้ำทะเลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ

หนึ่งในคือ “การนำมาผลิตกระแสเป็นไฟฟ้า” นั่นเอง..!!

เบื้องต้นมีการจัดแบ่งพลังงานมหาสมุทรไว้เป็น 4 ประเภทคือ 1) พลังงานน้ำขึ้น-น้ำลง (Tidal Energy) เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นมาจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือปรากฏการณ์น้ำขึ้น-น้ำลงตามธรรมชาติ พลังงานประเภทนี้นับเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ดูมั่นคงกว่าพลังงานทดแทนประเภทอื่น ๆ

“โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขึ้น-น้ำลงแห่งแรกของโลก มีขนาด 240 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ปากแม่น้ำแรนซ์ ของฝรั่งเศส เริ่มผลิตไฟฟ้าครั้งแรกปี 1966”

2) พลังงานคลื่น (Wave Energy) เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นจากคลื่นน้ำในทะเลและมหาสมุทร เป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของกระแสลมที่พัดผ่านพื้นผิวของน้ำ แต่ว่าบางครั้งคลื่นเหล่านี้สามารถเกิดจากการเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลก หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว เป็นต้น

3) พลังงานจากความแตกต่างของอุณหภูมิน้ำทะเล (Ocean Thermal Energy Conversion: OTEC) เป็นพลังงานที่ได้จากกระบวนการกักเก็บความร้อนของท้องทะเลและมหาสมุทรที่มีการแบ่งชั้นของความร้อนตามธรรมชาติ ระหว่างน้ำอุ่นบนพื้นผิวมหาสมุทรและน้ำเย็น ที่ระดับความลึกประมาณ 1,000 เมตร มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่างประมาณ 20 องศาเซลเซียส ทำให้มนุษย์สามารถอาศัยหลักการของการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ำทะเลที่สัมผัสเข้ากับของเหลวที่กำหนดไว้

4) พลังงานจากความแตกต่างของความเค็ม (Salinity Gradient Energy/Osmotic Power) เป็นพลังงานที่เกิดจากกระบวนการออสโมซิส (Osmosis) ตามธรรมชาติของสารละลายที่มีความเข้มข้นต่างกันไป

เรียกว่า “พลังงานไฟฟ้าจากมหาสมุทร” เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของพลังงานสะอาด ที่กำลังอยู่ในความสนใจจากบรรดาผู้ประกอบการไฟฟ้าทั่วโลก..แต่คงต้องใช้เวลาที่จะนำมาใช้เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบได้..!!

Back to top button