PSTC เนื้อเก่ากระดองใหม่.!?

ตั้งแต่ปี 2562 PSTC มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ ด้วยการไปสว็อปหุ้นกับบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด (BIGGAS)


ตั้งแต่ปี 2562 บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ ด้วยการไปสว็อปหุ้นกับบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด (BIGGAS)…ทำให้ PSTC ไปเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน BIGGAS ส่วน “ธนัช ปวรวิปุลยากร” ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ BIGGAS เข้ามาถือหุ้นใหญ่ใน PSTC ในสัดส่วน 22.34% (ก่อนจะมีการทยอยขายหุ้นออกมาจนปัจจุบันแหลือถือ 21.16%)

จุดที่น่าสนใจ แม้จะเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหญ่ไปแล้ว แต่ผลการดำเนินงานของ PSTC ในช่วง 2-3 ปีมานี้ ยังลุ่ม ๆ ดอน ๆ อยู่นะ…ปี 2563 มีรายได้รวม 2,673 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 1,005 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ -38.04% ปี 2564 มีรายได้รวม 2,318 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 671 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ -28.94% ส่วนงวด 9 เดือนแรกปี 2565 มีรายได้รวม 1,524 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 103 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ -6.90%

ไม่แค่นั้น ยังถูกตั้งข้อสังเกตถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบอร์ด เพราะถ้าไปย้อนดูข่าวสารการแจ้งตลาดฯ ของ PSTC จะเห็นว่า ในช่วง 1-2 ปีมานี้ มีการเปลี่ยนทีมผู้บริหารบ๊อยบ่อย…

ไล่มาตั้งแต่การเปลี่ยนตัวประธานกรรมการบริษัท ตามมาด้วยกรรมการ กรรมการอิสระ CEO และ CFO แม้กระทั่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีก็เปลี่ยนนะ

แหม๊…นี่อุตส่าห์โละบอร์ดเก่า ควานหาบอร์ดใหม่มาสวมแล้วนะ แต่ตัวเลขบรรทัดสุดท้ายก็ยังติดลบซะงั้น…

ทำให้ PSTC ต้องเปลี่ยนแปลงบอร์ดอีกรอบ…คราวนี้เป็นการยื่นใบลาออกของ 2 ผู้บริหาร นำโดย “ปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์” ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารกลยุทธ์ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารองค์กร มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป

ตามมาด้วย “ปรัชญา นิยมไทย” ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป

พร้อมกันนี้ ก็ได้แต่งตั้ง “ดามพ์ นานา” มานั่งตำแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แทน “ปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์” มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2566 เป็นต้นไป

คนนี้โปรไฟล์ไม่ธรรมดา อดีตเคยเป็น CFO คู่กาย “เฮียฮ้อ” – สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ แห่งอาณาจักรอาร์เอสมาก่อน…ว่าแต่ทำไมลาออกจาก RS เสียล่ะ..? อยากรู้จัง…

นอกจากนี้ ยังแต่งตั้ง “ธนัช ปวรวิปุลยากร” ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ให้มานั่งตำแหน่งกรรมการแทน “ปรัชญา นิยมไทย” มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค. 2566 อีกด้วย

รวมทั้งแต่งตั้ง “โสมพัฒน์ ไตรโสรัส” ลูกเขย “เสี่ยเจริญ สิริวัฒนภักดี” ซึ่งนั่งประธานกรรมการบริษัทอยู่แล้ว ให้มานั่งรักษาการประธานกรรมการบริหารควบอีกตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค. 2566 ที่ผ่านมา

โอเค…แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาบอร์ดใหม่ แต่ในแง่ของตัวธุรกิจของ PSTC ไม่เปลี่ยนแปลง ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับ LPG โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน สร้างคลังแก๊ส คลังน้ำมัน เหมือนเดิม…

PSTC จึงไม่ต่างจากเนื้อเก่าในกระดองใหม่อะนะ..!?

ก็น่าสนใจ กระดองใหม่ของ PSTC ที่มีอดีต CFO (ของ RS) มานั่ง CEO ป้ายแดง จะช่วยพลิกฟื้นผลประกอบการได้หรือไม่..? อันนี้ขึ้นอยู่กับฝีมือแล้วล่ะ

เอ๊ะ…หรือจะเห็นบอร์ด PSTC เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ…ก็ไม่รู้สินะ

…อิ อิ อิ…

Back to top button