ดับกิเลส

วันนี้เป็นวันซิงอิ่ว ใช้ความพินิจพิจารณาแล้วปัญหาเฉพะหน้าหรือปัญหาที่เป็นระยะยาว จะค่อย ๆ แก้ไขไปได้โดยไม่ยาก


โหงวเฮ้งหุ้น

ดับกิเลส เขตหัวใจ ใช้ธรรมะ

ลดเลิกละ จะสุขเพิ่ม เสริมสูงส่ง

เลิกมัวเมา เขลาขลาดสิ้น จินต์ต้องปลง

ศีลธรรมคง ตรงซื่อไว้ ใจงดงาม

วันนี้เป็นวันซิงอิ่ว ใช้ความพินิจพิจารณาแล้วปัญหาเฉพะหน้าหรือปัญหาที่เป็นระยะยาว จะค่อย ๆ แก้ไขไปได้โดยไม่ยาก ธุรกิจวันนี้ ท่านดีเด่นก็อาจจะชวนให้คนอิจฉาหรือสร้างศัตรูขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว จงอย่าอวดดีและใจร้อน จงชนะใจคนด้วยธรรม

หุ้นแนะนำให้ซื้อคือ BBL หรือ KTB

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ TRUE และ DIF

คติวันนี้ “หยุดคิด..เพื่อจิตที่สงบ”

Back to top button