สังคมข่าวหุ้น

ขอต้อนรับนักลงทุนสู่ตลาดหุ้นไทยปีมังกรทอง จับตาทิศทางหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในปี 2567 ให้ดี


ขอต้อนรับนักลงทุนสู่ตลาดหุ้นไทยปีมังกรทอง จับตาทิศทางหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในปี 2567 ให้ดี บล.กสิกรไทย มองว่า หุ้นดังกล่าวจะดีกว่าปีที่ผ่านมา ถือว่าเป็นปีที่น่าลงทุนหุ้นกลุ่มสื่อสาร ขณะที่ปี 2566 คือปีแห่งการควบรวมกิจการที่ช่วงต้นปีมีการควบรวมระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ DTAC ส่วนช่วงปลายปีที่ผ่านมา มีการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ที่เป็นบริษัทลูกของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (3BB)

ถอยดีกว่า บมจ.สบาย เทคโนโลยี (SABUY) แจ้งว่าตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 อนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย (SINGER) เพิ่มเติมจำนวน 87,951,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเฉลี่ยไม่เกินหุ้นละ 27 บาท หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 10.70% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ผ่านกระดานซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้แจ้งผลการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข่าวบริษัทลงวันที่ 26เมษายน 2566 นั้น มีกำหนดที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในธันวาคม 2566 แต่เนื่องจากภาวะตลาดทุนที่ผันผวน ผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และมีปัจจัยพื้นฐานที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัทจึงยังไม่ดำเนินการเรื่องการลงทุน ซึ่งจะดำเนินการขอยกเลิกต่อคณะกรรมการบริษัทและหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขั้นตอนต่อไป

จิรายุ เชื้อแย้ม ประธานกรรมการบริหาร บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ (OTO) เผยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่  22/2566 ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 มีมติแก้ไขชื่อบริษัทฯ จากเดิม “วันทูวัน คอนแทคส์” (ตัวย่อหุ้น OTO) เป็น “เพียร์ ฟอร์ ยู” (Peer for You) พร้อมกำหนดตัวย่อหุ้นใหม่เป็น PEER โดยมีแผนขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการให้บริการ Outsourced Contact Center ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทมาโดยตลอด บอร์ดบริษัทฯ จึงเห็นชอบปรับเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ให้มีความสอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจในอนาคตเพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ ๆ ให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น

นิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG กางแผนการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทเตรียมงบลงทุนรวมไว้ที่ประมาณ 1.4 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในพอร์ตให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ และอีกส่วนหนึ่งจะใช้สำหรับการลงทุนในโครงการใหม่ โดยจะเน้นการซื้อกิจการ (M&A) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) ขนาดกำลังการผลิต 100 เมกะวัตต์ ในประเทศไต้หวันเพิ่มเติม เนื่องจากไต้หวันเป็นอีกประเทศที่มีศักยภาพ ส่วนอัตราการรับซื้อไฟฟ้านั้นเฉลี่ยในระดับ 5-6 เหรียญไต้หวันต่อหน่วย จากปัจจุบัน BCPG มีโซลาร์ฟาร์มในไต้หวันแล้ว รวม 469 เมกะวัตต์ คาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2567 และเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ระหว่างปี 2568-2569

แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE เผย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ได้อนุมัติให้ Onikoube Solar Power PTE. LTD. (OSP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จำหน่ายสัดส่วนการลงทุน 100% ในบริษัท PurpleSol G.K. (PPS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ OSP ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินในประเทศญี่ปุ่น “โครงการโอนิโกเบ” (Onikoube) กำลังการผลิตเสนอขาย 133.63 เมกะวัตต์ ให้แก่บริษัท Amun Godo Kaisha (Amun GK) ซึ่งมิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท มูลค่าการขายประมาณ 13,915 ล้านเยน หรือคิดเป็น 3,434 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการขายครั้งนี้ต่อยอดลงทุนในโครงการอื่น ๆ ในอนาคต

ธรรมรัตน์ ประยูรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ตั้งเป้าหมายกำลังการกลั่นน้ำมันจาก 2 โรงกลั่น รวมเฉลี่ย  266,000 บาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่กลั่นเฉลี่ย 155,000 บาร์เรลต่อวัน หรือโตขึ้นประมาณ 72% เมื่อเทียบกับปีก่อน สำหรับแนวโน้มธุรกิจการกลั่นในปี 2567 ยังทรงตัวดีใกล้เคียงกับปี 2566 และมีค่าการกลั่นอยู่ในระดับสูงใกล้เคียงปีก่อน ขณะที่ค่าการกลั่นในไตรมาส 4/2566 อยู่ที่ประมาณ 7-8 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงจากไตรมาสก่อนเล็กน้อย

Back to top button