วีซ่าเดียวเที่ยว 5 ประเทศ.!?

การเดินทางเยือนประเทศไทย ในฐานะแขกรัฐบาล ของ “ฮุน มาเนต” มีการลงบันทึกความเข้าใจ เบื้องต้น จำนวน 5 ฉบับ ว่าด้วยความร่วมมือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการรับมือเหตุฉุกเฉินระหว่าง 2 ประเทศ


การเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกรัฐบาล ของ “ฮุน มาเนต” นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2567 ที่ผ่านมา มีการลงบันทึกความเข้าใจ เบื้องต้น (MOU) จำนวน 5 ฉบับ ว่าด้วยความร่วมมือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการรับมือเหตุฉุกเฉินระหว่าง 2 ประเทศ

รวมถึงบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้า, บันทึกความเข้าใจเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนและบันทึกความเข้าใจระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้ากัมพูชา

พร้อมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดน การเพิ่มปริมาณการค้าและการลงทุน การส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง และการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน 

ไฮไลต์สำคัญคือการหารือการร่วมพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทย-กัมพูชา (OCA) เพื่อร่วมพัฒนาแหล่งพลังงานเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงด้านพลังงานทั้ง 2 ฝ่าย..!?

อีกหนึ่งความน่าสนใจไทยและกัมพูชา มีการตัดสินใจส่งเสริมโครงการ “สองอาณาจักร หนึ่งจุดหมายปลายทาง” เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าทั้ง 2 ประเทศมากขึ้น โดยไทยพยายามผลักดันโครงการ “วีซ่าเดียว..ร่วมกับประเทศในอาเซียนอีก 3 ประเทศ”

โดยทั้ง 2 ประเทศ ตกลงจะหาหนทางและวิธีการเพื่อผ่อนคลายการท่องเที่ยวข้ามพรมแดน ระหว่างกัมพูชา-ไทย และประเทศอื่น ๆ ร่วมกัน  นอกจากนี้ไทยวางแผนเข้าไปหารือกับกัมพูชา, เวียดนาม, สปป.ลาว, มาเลเซีย เพื่อทำข้อตกลงให้นักท่องเที่ยว ที่มีวีซ่าหรือบัตรผ่านสำหรับประเทศใดประเทศหนึ่ง สามารถเดินทางเข้าอีก 5 ประเทศได้ โดยไม่ต้องผ่านระบบราชการใด ๆ อีก

แนวคิดดังกล่าวไม่ใช่แนวคิดใหม่ แต่แผนถูกยกเลิกไปในอดีต เนื่องจากหลายประเทศ ต่างมีข้อกำหนดและราคาที่เฉพาะเจาะจง เช่น ปัจจุบันไทยเสนอให้บางประเทศอย่างเกาหลีใต้และรัสเซีย สามารถเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้ 90 วันและไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ กฎเกณฑ์ดังกล่าว แตกต่างจากกัมพูชา, สปป.ลาว, เวียดนาม

Thourn Sinan ประธานสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกัมพูชา ระบุว่า “สิ่งนี้เป็นวิธีการแบบเชิงรุกสำหรับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค ที่มีศักยภาพมากพอที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกให้ไทย-กัมพูชา และประเทศอาเซียนที่เข้าร่วม”

ปีที่ผ่านมา “ไทย” มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ อยู่ที่ 27 ล้านคน ส่วน “กัมพูชา” อยู่ที่ 5.43 ล้านคน โดยกระทรวงการท่องเที่ยวกับกัมพูชา ตั้งเป้ารับนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 6.4 ล้านคนช่วงปี 2568 และจำนวน 7 ล้านคนช่วงปี 2569

แนวคิด “วิซ่าเดียว..เที่ยว 5 ประเทศ” ดังกล่าว มีความพยายามเชื่อมโยงกับ “วีซ่าเชงเก้น” (Schengen Visa) ของประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) ทั้ง 27 ประเทศส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบฟรีวีซ่า แก่ประชาชนที่มาจากประเทศดังกล่าว เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกที่ใกล้เคียงกันให้แก่พลเมืองกลุ่ม EU ด้วยเช่นกัน.!?

แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าปัจจุบันทั้ง 5 ชาติอาเซียน มีเอกภาพมากน้อยเพียงใด..เพราะนั่นหมายถึงสัญญาณบอกเหตุว่า “วีซ่าเดียว เที่ยว 5 ประเทศ” จะนำไปสู่ “ฝันที่เป็นจริง” หรือ “ฝันค้าง” นั่นเอง..!??

Back to top button