Thourn Sinan

  • สารพันชาวหุ้น

    วีซ่าเดียวเที่ยว 5 ประเทศ.!?

    การเดินทางเยือนประเทศไทย ในฐานะแขกรัฐบาล ของ “ฮุน มาเนต” มีการลงบันทึกความเข้าใจ เบื้องต้น จำนวน 5 ฉบับ ว่าด้วยความร่วมมือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการรับมือเหตุฉุกเฉินระหว่าง …

Back to top button