อ่อนน้อมเพื่อรับฟัง

วันนี้เป็นวันโบ่วซิ้ง วันนี้ดวงประจำวันธรรมดาสามัญ เรื่องที่ไม่ค่อยสำคัญทำได้บ้าง การเจรจาต่างๆ ทำได้ในขอบเขตที่สิ่งแวดล้อมอำนวยได้


โหงวเฮ้งหุ้น

หัวใจที่อ่อนน้อม….จะรู้จักการวางทิฐิตน

รู้จักรับฟังผู้อื่นให้มาก..จะนำไปสู่การเรียนรู้ยิ่งขึ้น

วันนี้เป็นวันโบ่วซิ้ง วันนี้ดวงประจำวันธรรมดาสามัญ เรื่องที่ไม่ค่อยสำคัญทำได้บ้าง การเจรจาต่างๆ ทำได้ในขอบเขตที่สิ่งแวดล้อมอำนวยได้ ธุรกิจวันนี้ การค้าและธุรกิจการเงินต่าง ๆ ถ้าดำเนินไปด้วยความมุมานะผลได้พอประมาณ

หุ้นแนะนำให้ซื้อคือ KBANK หรือ SCB

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ KAMART และ OTO

คติวันนี้ “รู้จักปลง..เพื่อรู้จักปลด”

Back to top button