สังคมข่าวหุ้น

PTTEP บวกสวนตลาดฯ ขานรับตะวันออกกลางเดือด บล.คิงส์ฟอร์ด ระบุว่า PTTEP ในระยะสั้นได้รับ sentiment บวกจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น


PTTEP บวกสวนตลาดฯ ขานรับตะวันออกกลางเดือด บล.คิงส์ฟอร์ด ระบุว่า บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) ในระยะสั้นได้รับ sentiment บวกจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น หนุนจากความกังวลสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลและอิหร่านจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ ราคาน้ำมันยังได้ปัจจัยบวกจากอุปทานที่ตึงตัวจากการควบคุมกำลังการผลิตของกลุ่มโอเปกจนถึงสิ้นไตรมาส 2/2567

บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น (SUPER) ขายโรงไฟฟ้าขยะไทรน้อย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและมีมติอนุมัติให้ บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด (SEE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อนเพื่อจำหน่ายหุ้นในสัดส่วน 100% ของบริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 1 จำกัด (SEE1) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และโอนสิทธิเรียกร้องในเงินกู้ยืมทั้งหมด (ประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ย) ที่ SEE1 มีอยู่กับ SEE ให้กับ SUS Thailand Holding Limited (SUS) มีมูลค่ารายการประมาณ 1,131 ล้านบาท

บมจ. ช.การช่าง (CK) กำหนดดอกเบี้ยหุ้นกู้ จำนวน 4 ชุด เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.40% ต่อปี และ หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.61% ต่อปี และ หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.78% ต่อปี และ หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.10% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และจะเสนอขายช่วงวันที่ 25-29 เมษายน 2567 (โดยในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 27-28 เมษายน 2567 จองซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น)

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO Group ประกาศแต่งตั้ง ดร.จิราพร ศิริคำ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ กรรมการลงทุน กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน แทนนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ที่ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป การแต่งตั้งดังกล่าวเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

ก.ล.ต.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านการกำกับดูแลการบริหารจัดการโครงการเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล (ICO governance) เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นทั้งด้านการระดมทุนและการลงทุนใน ICO รวมถึงปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณาเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. 2567 เป็นต้นไป

ราคาทอง (96.5%) ขายปลีกในประเทศปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 16 เม.ย. บาททองคำละ 200 บาท ขยับตามสถานการณ์ราคาทองในตลาดโลก จากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลาง โดยเมื่อเวลา 09.03 น. สมาคมค้าทองคำ รายงานว่า ราคาทองแท่ง รับซื้อบาททองคำละ 41,300 บาท ขายออกบาททองคำละ 41,400 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาททองคำละ 40,553 บาท ขายออกบาททองคำละ 41,900 บาท

สรนารถ นันทมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจประเทศไทย บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (TASCO) ลงนามในสัญญา กับ บริษัท มนตรี ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MONTRI) ในการนำรถหัวลากไฟฟ้า รุ่น 423 kWh จาก บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX ซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์พลังงานไฟฟ้าของไทย เพื่อใช้สำหรับการขนส่งวัตถุดิบจากต้นทางคือ แหลมฉบัง ไปยังโรงงานของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จังหวัดนครราชสีมา เป็นการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดในระบบขนส่งของบริษัทฯ

Back to top button