ธอส. รับเป็นช่องทางการสมัครสมาชิก กอช.ขานรับนโยบายรัฐสร้างความมั่นคงแก่ผู้สูงวัย

ธอส. รับเป็นช่องทางการสมัครสมาชิก กอช. ขานรับนโยบายรัฐสร้างความมั่นคงแก่ผู้สูงวัย

นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า ส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาการให้บริการของ กอช.อย่างต่อเนื่อง คือ การเพิ่มจุดให้บริการรับสมัคร และรับเงินออมสะสมเข้ากองทุนของสมาชิก ซึ่งที่ผ่านมามีธนาคารของรัฐ 3 แห่ง คือ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทำหน้าที่ให้บริการประชาชนในด้านนี้

โดย ล่าสุด ได้เข้าร่วมกับ ธอส.ในการเป็นจุดให้บริการสมาชิกและประชาชนที่ต้องการออมเพื่อสร้างหลักประกันพื้นฐานยามชราให้ตนเอง โดยช่วงที่ผ่านมา ธอส. และ กอช.ได้เตรียมการด้านต่างๆ เพื่อให้ทางธนาคารมีความพร้อมมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของระบบงาน ขั้นตอนกระบวนการจัดการ หรือด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถทำงานสอดประสานและให้บริการประชาชนได้ด้วยความราบรื่น

“การที่ ธอส.เข้าร่วมเป็นหน่วยรับสมัครและให้บริการสมาชิก กอช.ในครั้งนี้ ทำให้ปัจจุบัน กอช.มีจำนวนสาขาธนาคารที่ให้บริการงาน กอช.รวมทั้งสิ้น 3,489 สาขาของทั้ง 4 ธนาคารทั่วประเทศ พร้อมด้วยประสบการณ์ ความพร้อม และศักยภาพทางธุรกิจของ ธอส. ที่จะนำเสนอบริการเป็นเลิศเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนและสมาชิกที่ใช้บริการได้ต่อไป” นายสมพรกล่าว

ทั้งนี้ ปัจจุบัน กอช.มีสมาชิกกว่า 520,000 ราย มีถิ่นที่อยู่กระจายทุกภูมิภาค ขณะที่แรงงานนอกระบบที่มีสิทธิเป็นสมาชิก กอช.มีจำนวนกว่า 25 ล้านคนทั่วประเทศ ดังนั้น กอช.จึงพิจารณาที่จะเพิ่มจำนวนจุดรับสมัครและรับเงินสะสมของสมาชิก โดยหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีเครือข่ายการให้บริการลูกค้าประชาชนครอบคลุมหลากหลายพื้นที่ สำหรับระยะนี้ยังคงพิจารณาความร่วมมือเฉพาะกับสถาบันการเงินก่อน ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ

ด้านนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธนาคารพร้อมสนับสนุน โดยให้สาขาทั่วประเทศของ ธอส. เป็นช่องทางการรับสมัครและส่งเงินสะสมให้กับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายธนาคารที่มุ่งเน้นเสริมสร้างวินัยการออมภาคประชาชน และส่งเสริมนโยบายภาครัฐในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ในอนาคต โดยมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มอาชีพอิสระให้มีการออมอย่างสม่ำเสมอเพี่อมีเงินไว้ใช้ในช่วงหลังอายุ 60 ปี ซึ่งเจ้าหน้าที่ ธอส.พร้อมอำนวยความสะดวกในการเป็นช่องทางให้บริการผ่านหน้าเคาน์เตอร์สาขาของ ธอส.ทั่วประเทศ โดยปัจจุบันธนาคารมีสาขาทั้งสิ้น 200 สาขา สมาชิก กอช.สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

“การที่ ธอส.เข้าร่วมเป็นหน่วยรับสมัครสมาชิกของ กอช.ในครั้งนี้ จะช่วยให้สมาชิก กอช. ได้มีทางเลือกในการใช้บริการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น นอกจากการออมเงินเพื่อนำไปใช้ในช่วงหลังอายุ 60 ปีแล้ว สมาชิก กอช.ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพอิสระสามารถเข้าร่วม “โครงการ ธอส.โรงเรียนการเงิน” เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการมีบ้านได้เช่นกัน” นายฉัตรชัย กล่าว

ทั้งนี้ ธอส.จะมีเจ้าหน้าให้คำแนะนำ ส่งเสริมความรู้ในการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ หรือ Financial Literacy เมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จะช่วยให้มีโอกาสยื่นคำขอพิจารณาสินเชื่อกับธนาคารได้ในอนาคต

 

คำค้น