ธ.ก.ส.เยียวยาเกษตรกรประสบอุทกภัยภาคใต้พักชำระหนี้เป็นเวลา 1 ปี งดดอกเบี้ยปรับ

ธ.ก.ส.เยียวยาเกษตรกรประสบอุทกภัยภาคใต้ ประกาศพักชำระหนี้ 1 ปี พร้อมงดดอกเบี้ยปรับ

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ได้ออกมาตรการเพื่อเยียวยาเกษตรกรลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ โดยมาตรการที่ดำเนินการเร่งด่วนคือได้ให้พนักงานออกเยี่ยมเยียนลูกค้าที่ประสบอุทกภัย โดยนำถุงยังชีพมอบให้เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น รวมถึงให้กำลังใจแก่เกษตรกรลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น ธ.ก.ส.ได้มอบถุงยังชีพไปแล้วทั้งสิ้น 33,000 ชุด โดยใช้เงินจากกองทุนบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติของ ธ.ก.ส. จำนวน 16,500,000 บาท

ส่วนภาระหนี้สินของเกษตรกรที่เป็นลูกค้าทาง ธ.ก.ส.ได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ โดยการพักชำระหนี้ต้นเงินเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. เป็นระยะเวลา 1 ปี และงดคิดดอกเบี้ยปรับ ทั้งนี้ภายหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายแล้ว ธนาคารจะเข้าไปสำรวจความเสียหาย เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับพิจารณามาตรการฟื้นฟูการประกอบอาชีพและมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไป

ธ.ก.ส.ได้เข้าไปดูแลช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าในทุกพื้นที่ที่ประสบภัยเป็นการเร่งด่วนแล้ว สำหรับภาระหนี้สินที่เกษตรกรลูกค้ามีอยู่กับ ธ.ก.ส.นั้น ไม่ต้องกังวลใจธนาคารพร้อมเข้าไปดูแลอย่างเต็มที่” นายอภิรมย์ กล่าว

คำค้น