หุ้นซิ่งสาย 8 เก็งกำไรเทคนิคล้วน (ภาคเช้า)

หุ้นซิ่งสาย 8 เก็งกำไรเทคนิคล้วน (ภาคเช้า) ประจำวันที่ 10 มี.ค.60

SCB  เข้าซื้อ และเพิ่มเมื่อทะลุ 156.50 เป้าหมาย 163 และ 166 บาท

CBG เข้าเพิ่มเพื่อถัว เป้าหมาย  65 บาท

WORK รอรับเพิ่มที่ 55 หรือเมื่อทะลุ 57.75 เป้าหมาย 64 บาท