สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) SCC-F มูลค่าสูงสุด 162.74 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) SCC-F มูลค่าสูงสุด 162.74 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
SCC-F 1 316,000 162,740 515.00
ADVANC 4 400,000 96,530 241.32
BBL-F 12 430,500 83,367 193.65
SGP 1 6,000,000 72,000 12.00
SPI 2 1,948,000 49,674 25.50
PTTEP-F 13 185,000 21,292 115.09
AEONTS 1 140,100 14,465 103.25
MINT 1 100,000 3,550 35.50
IEC 3 15,000,000 775 0.05
NPARK-W1 1 4,000,000 81 0.02