บลจ.บัวหลวง เก็บ TNR 1.16% พร้อมปรับพอร์ตขาย 2 หุ้นใหญ่

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า เมื่อวันที่ 12 พ.ค.ที่ผ่านมา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง ได้มาซึ่งหลักทรัพย์บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TNR จำนวน 1.16% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น  5.3% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ขณะที่เมื่อวันที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมาได้ทำการจำหน่ายหลักทรัพย์บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU จำนวน 0.12% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.97% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

นอกจากนี้ในวันเดียวกัน บลจ.บัวหลวง ยังได้ขายหลักทรัพย์บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU จำนวน 0.04% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น  9.99% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TNR มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด 78,750,000 26.25
2. THK INVESTMENT COMPANY LIMITED 41,250,000 13.75
3. นายสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ 26,250,000 8.75
4. นายสุรพล ดารารัตนโรจน์ 26,250,000 8.75
5. น.ส.ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ 26,250,000 8.75

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ของ BANPU มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 408,674,273 8.08
2. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 288,309,528 5.70
3. บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด 124,032,000 2.45
4. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 118,508,880 2.34
5. สำนักงานประกันสังคม 108,893,000 2.15
6. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 105,699,700 2.09

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TU มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 543,552,505 11.39
2. นายธีรพงศ์ จันศิริ 269,158,724 5.64
3. สำนักงานประกันสังคม 252,738,408 5.30
4. MITSUBISHI CORPORATION 218,145,120 4.57
5. นายเชง นิรุตตินานนท์ 200,852,644 4.21

คำค้น