ผู้ถือหุ้นใหญ่ BEAUTY ตัดขายหุ้นออก 3.12%

นาย สุวิน ไกรภูเบศ ผู้ถือหุ้นใหญ่ BEAUTY ตัดขายหุ้นออก 3.12% คงเหลือ 37.05%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ระบุว่า ก.ล.ต.ได้รับแบบรายงานการจำหน่าย หุ้นของบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) จำกัด (มหาชน) หรือ BEAUTY

โดย นาย สุวิน ไกรภูเบศ ซึ่งเป็นการจำหน่าย  เมื่อวันที่ 20/04/2558 ทั้งนี้ จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น  3.12% และจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น  37.05%

คำค้น