สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SQ มูลค่าสูงสุด 113.05 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SQ มูลค่าสูงสุด 113.05 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
SQ
1 19,000,000 113,050 5.95
CBG 1 900,000 62,325 69.25
BJC
1 700,000 32,025 45.75
CPALL-F 2 296,000 18,728 63.27
CPF 1 470,400 11,713 24.9
ANAN 1 1,500,000 7,182 4.79
MTLS 1 200,000 6,600 33
TKN13C1712A 1 8,780,200 5,619 0.64
BANPU 1 250,000 4,830 19.32
GGC <ST> 1 236,300 3,379 14.3
DTAC 1 70,000 3,080 44
CPN-F 2 43,800 2,935 67
IVL 1 12,600 479 38
SCCC 1 1,000 300 300
U
1 6,000,000 174 0.03