พาณิชย์ เผยส่งออกมิ.ย.60 ขยายตัว 11.7% นำเข้าโต 13.7%

พาณิชย์ เผยส่งออก มิ.ย.60 ขยายตัว 11.7% นำเข้าโต 13.7% เกินดุล 1,917 ล้านดอลล์

กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของไทยในเดือน มิ.ย.60 การส่งออก มีมูลค่า 20,282 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 11.7% จากตลาดคาดโต 7.9-8.2% ส่วนการนำเข้า มีมูลค่า 18,365 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 13.7% ส่งผลให้ดุลการค้า มิ.ย. เกินดุล 1,917 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สำหรับการส่งออกในช่วงครึ่งแรกของปี 60 (ม.ค.-มิ.ย.) มีมูลค่า 113,547 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 7.8% ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 106,576 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 15.0% ส่งผลให้ดุลการค้า เกินดุล 6,971 ล้านเหรียญสรัฐฯ