เพื่อนมนุษย์โหงวเฮ้งหุ้น

ความกล้าหาญไม่ใช่เป็นเพียงแค่

ความกล้าหาญไม่ใช่เป็นเพียงแค่

การไม่เกรงกลัว แต่เป็นการเอาชนะ

ความหวาดกลัวและกล้าที่จะทำ

ในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อเพื่อนมนุษย์           

วันนี้เป็นวันหยิ่มโง่ว วันดีมีศรี บรรยากาศดูเพลิดเพลินเจริญตาไปทั่ว คนส่วนใหญ่มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส ระวังการใช้จ่ายให้อยู่ในระยะพอสมควร วันแห่งการพัฒนาการจะริเริ่มงานเกี่ยวกับการค้าขายหรือแผ่ขยายงานให้เกิดความกว้างขวางในทางธุรกิจได้ดี แต่อาจจะต้องตัดสินใจเพื่อแก้ไขผิดพลาดบกพร่องในการงาน

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ  SCC หรือSAT                                                   

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ AGEหรือ DTAC

คติวันนี้ เวลาจะสอนให้เรารู้จักรับผิดชอบ และรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง