50 หุ้นเด่น ปันผลเงินสด!

หุ้นปันผลเป็นอีกทางเลือกของนักลงทุนเน้นคุณค่า...อย่าง Value Investor (VI) เพราะเป็นหุ้นประเภทที่มักต้องถือยาว...แต่คุ้ม เพราะการลงทุนใน “หุ้นปันผลสูง” ที่เปรียบเสมือน “ห่านทองคำ” ซึ่งสามารถ “ชนะเงินฝาก แซงเงินเฟ้อ” ได้

เส้นทางนักลงทุน

หุ้นปันผลเป็นอีกทางเลือกของนักลงทุนเน้นคุณค่า…อย่าง Value Investor (VI) เพราะเป็นหุ้นประเภทที่มักต้องถือยาว…แต่คุ้ม เพราะการลงทุนใน “หุ้นปันผลสูง” ที่เปรียบเสมือน “ห่านทองคำ” ซึ่งสามารถ “ชนะเงินฝาก แซงเงินเฟ้อ” ได้

สิ่งสำคัญการเล่นหุ้นปันผลนักลงทุนมักชอบเล่นในช่วงสถานการณ์ที่ดัชนีตลาดหุ้นมีความผันผวน ซึ่งถือเป็นช่วงจังหวะเหมาะสม เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันที่คาดเดาไม่ออกว่าทิศทางจะไปอย่างไร…. “รอความชัดเจนต่างประเทศ และในประเทศ”

การลงทุนในหุ้นปันผลถือว่ามีความปลอดภัยเล็กๆ อยู่ เพราะแม้ว่าราคาหุ้นบนกระดานจะขาดทุนแต่ก็ยังมีเงินปันผลกลับมา ที่สำคัญจำพวกหุ้นปันผลราคาหุ้นจะแกว่งตัวลงไม่มากในช่วงตลาดผันผวน

ดังนั้น หุ้นปันผลเป็นเงินสดถือเป็นอีกทางเลือกในการลงทุน เพราะเชื่อว่านักลงทุนทุกคนกำลังเฟ้นหาเก็บไว้ในพอร์ต

ทั้งนี้ทางข่าวหุ้นธุรกิจจึงทำการรวบรวมบริษัทที่มีการจ่ายปันผลเป็นเงินสดของปี 2560 มาให้นักลงทุนพิจารณา (คัดสรรหุ้นที่ปันผลเป็นเงินสดสูงสุด 50 อันดับแรกของหุ้นปันผลทั้งหมด) อันได้แก่ GYT, KWC, PTT, ALUCON, SCC, METCO, SVH, TOPP, KTC, BKI, TISCO ,  WG, BBL, MTI, GLOW, JCT, SCCC, SCB, TOP,  ADVANC, EGCO, KBANK, KKP, PTTEP, PTTGC, SHANG, DELTA, SORKON, SMK, TTL, TCCC, TIP, NSI, BH, OGC, CSC, NKI, FMT, PDI, WACOAL, ASK, CPN, AIT, THCOM, TCAP, INTUCH, LTX, RATCH, ROBINS และ ASIA ตามลำดับ

(รายละเอียดดูจากตารางประกอบ) มีบอกทั้งอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสดเท่าไร วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันไหน และบอกวันที่จ่ายปันผล

ส่วน 10 อันดับแรกของหุ้นจ่ายปันผลเป็นเงินสด ได้แก่ 1. GYT อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 20 บาทต่อหุ้น 2. KWC อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 18 บาทต่อหุ้น 3. PTT อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 12 บาทต่อหุ้น 4. ALUCON อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 11 บาทต่อหุ้น 5. SCC อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 10.50 บาทต่อหุ้น

6. METCOอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 8 บาทต่อหุ้น 7. SVHอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 7.50 บาทต่อหุ้น 8. TOPP อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 5.83 บาทต่อหุ้น 9. KTC  อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 5.30 บาทต่อหุ้น  10. BKI อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 5 บาทต่อหุ้น

หุ้นดังกล่าวถือว่าเป็นสุดยอดของหุ้นปันผลเป็นเงินสดประจำปี 2560!!