“บิ๊กแปด” นำทีมพนักงาน APMLAOทัวร์ฮ่องกงสังสรรค์ภายในองค์กร

“บิ๊กแปด” นำทีม APMLAO ทัวร์ฮ่องกงสังสรรค์และเสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2558

คุณสุรพล ค้าพลอยดี นำทีมพนักงาน บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด (APM Laos Securities) เยือนเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เพื่อเป็นการสังสรรค์และเสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2558

คำค้น