HUMAN ครึ่งปีแรกติด Cash Balance เยอะสุด!

ประสิทธิผลของมาตรการแคชบาลานซ์ (Cash Balance) สำหรับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาดที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มีการออกมาตรการมาตั้งแต่ 5 ม.ค. 2558 นับว่ายังมีมนต์ขลัง สามารถควบคุมความผันผวนด้านราคาหลักทรัพย์และอัตราการซื้อขายหมุนเวียนได้ดี

รายงานพิเศษ

ประสิทธิผลของมาตรการแคชบาลานซ์ (Cash Balance) สำหรับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาดที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มีการออกมาตรการมาตั้งแต่ 5 ม.ค. 2558 นับว่ายังมีมนต์ขลัง สามารถควบคุมความผันผวนด้านราคาหลักทรัพย์และอัตราการซื้อขายหมุนเวียนได้ดี

เนื่องด้วยในรอบครึ่งแรกปี 2561 ที่ผ่านมา ปฏิบัติการสกัดหุ้นร้อนแรงของ ตลท.ยังเป็นผลสำเร็จ เนื่องจากมีหุ้นเข้าเงื่อนไขการติด ระดับ 1 : Cash Balance เป็นระยะ ๆ หมุนเวียนเข้า-ออก แม้กระทั่งตัวเดิม และตัวใหม่

สำหรับหุ้นเข้าติดระดับ 1 : Cash Balance ครึ่งปีแรก พบว่า หุ้นสามัญจำนวน 24 ตัว ขณะที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ (วอร์แรนต์) จำนวน 2 ตัว

เมื่อดูรายละเอียดหุ้นที่เข้าติดระดับ 1 : Cash Balance พบว่า เยอะสุดเป็น HUMAN ติดไป 4 ครั้ง ถัดลงมา ASAP, DDD, TVD ติดไป 3 ครั้ง ส่วน DCORP, GULF, JKN, KCM, PORT, SOLAR และ TITLE ติดไป 2 ครั้ง และหุ้นที่เหลือ AMANAH, AU, CHO, CMAM, FLOYD, GCAP, III, KOOL, NFC, OCEAN, SPTC, SCI และ TTCL ติดไป 1 ครั้ง

ขณะที่ในส่วนของวอร์แรนต์ที่เข้าติดระดับ 1 : Cash Balance พบว่า JKN-W1, PSTC-w1 และ TCMC-w2 ติดไปตัวละ 1 ครั้ง

ผลสรุปยอดเข้าติดระดับ 1 : Cash Balance ในช่วงครึ่งปีแรกกลายเป็น HUMAN ที่ติดเยอะสุด!!!

อย่างไรก็ดี หลักทรัพย์เข้าติดแคชบาลานซ์ในช่วงครึ่งปีแรกหลุดกันไปหมดแล้ว….แต่ทว่าหากราคาหุ้นปรับขึ้นร้อนแรงผิดหูผิดตาอีก ประกอบกับเข้าเงื่อนไขการติด Cash Balance ก็คงหนีไม่พ้นที่จะต้องเข้ามาถูกจองจำอีก

ดังนั้นเชื่อว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเข้มงวดต่อหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาดมากเท่าไร ความเกรงกลัวต่อกฎเกณฑ์ Cash Balance หรือความหลาบจำของหลักทรัพย์นั้น ๆ คงไม่มี

คำค้น