สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CPN มูลค่าสูงสุด 156.25 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CPN มูลค่าสูงสุด 156.25 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
CPN 1 2,000,000 156,250 78.12
DIF 2 7,600,000 112,630 14.82
INTUCH <XD> 2 1,700,000 92,400 54.35
CPN-F 1 1,051,200 82,388 78.38
KBANK 4 353,400 75,074 212.43
ERW 1 9,000,000 72,900 8.1
BDMS 1 2,566,300 64,909 25.29
KTB 3 3,327,700 64,113 19.27
PTT 5 1,177,700 59,133 50.21
KYE 1 157,000 50,240 320
BBL-F
1 232,200 48,762 210
KBANK-F
2 200,000 42,900 214.5
PTTEP
3 240,900 32,249 133.87
AP 1 3,000,000 27,600 9.2
TOA
1 616,500 22,474 36.45
BEAU13C1812B 3 45,000,000 20,363 0.45
SAWAD 1 500,000 18,625 37.25
S5013C1809D
10 47,123,500 18,576 0.39
SKR 1 5,200,000 17,160 3.3
OCC 1 900,000 15,471 17.19
MINT 1 410,400 15,236 37.12
IVL13C1812A
4 40,000,000 13,800 0.34
SCC 2 30,000 13,320 444
KCE 1 275,000 12,547 45.62
PSL 1 1,000,000 12,000 12
BEAUTY 2 1,189,700 10,479 8.81
SUPER 1 10,000,000 7,700 0.77
TEAMG 1 2,603,600 5,936 2.28
AMATA 1 300,000 5,580 18.6
S5013C1809E 1 5,000,000 4,035 0.81
TMB 1 1,310,400 2,962 2.26
PTT13C1812A
1 5,017,300 1,656 0.33
U
4 25,000,000 727 0.03
SST 1 56,900 358 6.3
SCCC-F 1 600 137 229
MAX 2 3,000,000 69 0.02
CMAN 1 20,000 62 3.12
TCAP 1 1,000 53 53