สรุปซื้อขายกระดานใหญ่วันนี้ PRINC มูลค่าสูงสุด 218.89 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานใหญ่วันนี้ PRINC มูลค่าสูงสุด 218.89 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
PRINC
6 41,300,000 218,890 5.3
PTTGC 1 1,786,498 146,493 82
KBANK-F 9 452,722 97,537 215.45
TOP 2 1,038,500 87,295 84.06
PTTEP 2 619,100 83,877 135.48
CPALL 3 1,182,937 82,731 69.94
BANPU 1 2,895,000 63,690 22
MINT 2 1,556,989 59,069 37.94
ERW 1 7,910,000 55,370 7
GULF 1 500,000 33,000 66
VGI 1 4,000,000 28,800 7.2
BEAUTY 1 3,000,000 27,600 9.2
TOG-F 1 5,000,000 25,750 5.15
CENTEL 1 552,000 22,991 41.65
HMPRO 1 1,469,099 21,155 14.4
OCC
1 700,000 12,033 17.19
ITD 1 3,000,000 8,100 2.7
GLOBAL
2 360,000 6,641 18.45
SCB 1 37,750 4,892 129.6
BBL
1 21,000 3,875 184.5
DELTA 1 50,000 3,500 70
IRPC 1 485,100 3,498 7.21
AOT 1 52,500 3,386 64.5
DIF
1 201,500 3,002 14.9
CPF 1 110,000 2,833 25.75
CK 1 95,000 2,415 25.42
PTTGC-F 1 25,000 2,048 81.91
INTUCH <XD> 1 37,500 2,044 54.5
KTB 1 100,000 1,940 19.4
TU 1 70,000 1,272 18.17
BCP 1 34,500 1,233 35.75
BLA 2 35,800 1,149 32.1
U 7 36,000,000 1,046 0.03
PSH
1 25,000 528 21.1
BPP 1 20,000 490 24.5
SCB-F 1 39 6 144