TLUXE ผุดบริษัทย่อยใหม่ “ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์” ลุยผลิตอาหารสัตว์

TLUXE ผุดบริษัทย่อยใหม่ "ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์" ลุยผลิตอาหารสัตว์

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TLUXE เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) วันนี้ (20 ก.ย.61) ว่าบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ในชื่อ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อรับโอนกิจการบางส่วนจากบริษัท พร้อมกับประกอบธุรกิจผลิตอาหารสัตว์น้ำ และอาหารสัตว์เลี้ยง ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท

ทั้งนี้ TLUXE จะถือหุ้นจำนวน 99,997 หุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด โดยคาดว่าการโอนกิจการบางส่วนให้กับบริษัทย่อยตามที่กล่าวข้างต้น จะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2561

คำค้น