OGC ปิดซ่อมบำรุง”เตาหลอมA”ผลิตแก้วโซดาไลม์ชั่วคราว ยันสต๊อกสินค้าไม่ขาดตลาด

OGC ปิดซ่อมบำรุง"เตาหลอมA"ผลิตแก้วโซดาไลม์ชั่วคราว ระหว่างวันที่ 12 พ.ย.61 - 23 ม.ค.62 ยันสต๊อกสินค้าเพียงพอกับความต้องการของตลาดแล้ว

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) หรือ OGC ระบุว่า บริษัทได้หยุดสายการผลิตเตาหลอมแก้วโซดาไลม์ (เตาหลอม A) ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย.2561 ถึง 23 ม.ค.2562 เพื่อการบำรุงรักษาตามแผนงานซึ่งกำหนดให้ดำเนินการเป็นประจำทุกๆ 4-6 ปี ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเตา

ทั้งนี้ระหว่างหยุดสายการผลิต บริษัทได้สำรองสินค้าให้พอเพียงต่อการจำหน่ายตามปริมาณความต้องการของตลาด อย่างไรก็ตาม สายการผลิตเตาหลอมแก้วโซดาไลม์ (เตาหลอม B) และเตาหลอมแก้วคริสตันลีน (เตาหลอม C) รวมถึงส่วนงานอื่นที่โรงงานและสำนักงานยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ

คำค้น