DEMCO คว้างานจัดหา-ก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 230kV “กฟผ.” มูลค่า 404 ลบ.

DEMCO คว้างานจัดหา-ก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 230kV "กฟผ." มูลค่า 404 ลบ.

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ DEMCO เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า บริษัทฯได้รับหนังสือยืนยันการจ้างงานจัดหาและจ้างก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด 230kV จอมเทียน-สัตหีบ1, บางปะกง-พานทอง และ คลองด่าน-บางปะกง สำหรับโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่ 1 และ 2 : ส่วนสายส่งไฟฟ้าแรงสูง จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คิดเป็นมูลค่างาน 404,477,473.70 บาท (USD 1,294,923.70) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยมีระยะเวลาก่อสร้าง 23 เดือน

คำค้น