LANNA ขยายเวลาเข้าลงทุนเหมืองถ่านหินในอินโดนีเซียถึง 31 ธ.ค.62

LANNA ขยายเวลาเข้าลงทุนเหมืองถ่านหินในอินโดนีเซียถึง 31 ธ.ค.62 จากเดิมสิ้นปี 61 เพื่อตรวจสอบ-วิเคราะห์ข้อมูลให้ครบถ้วน

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) หรือ LANNA ระบุว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้ LANNA เข้าลงทุนในโครงการสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ในประเทศอินโดนีเซียของ PT. PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA (PKN) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

โดยได้ลงนามสัญญา Conditional Share Subscription Agreement (CSSA) กับ PKN และผู้ถือหุ้นของ PKN เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 โดยกำหนดวันสุดท้าย (Long Stop Date) ที่ LANNA จะต้องเข้าซื้อหุ้น รวมทั้งรับโอนสิทธิ์และหน้าที่ภายใต้สัญญา Shareholders Agreement และจ่ายเงินให้กู้ยืมภายใต้สัญญา Shareholder Loan ให้แก่ PKN ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ขณะที่ล่าสุดคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องได้ลงนามแก้ไขสัญญา CSSA เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เพื่อขยายระยะเวลา Long Stop Date ออกไปอีก 1 ปีจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดทั้งสิ้น เพื่อให้ LANNA สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล (Due Diligence) ที่จะใช้ในการตัดสินใจให้มีความครบถ้วนและชัดเจนก่อน

คำค้น