สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) TOP มูลค่าสูงสุด 80.52 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) TOP มูลค่าสูงสุด 80.52 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
TOP 3 1,162,400 80,518 69.27
BBL-F 3 211,900 46,088 217.5
TREIT 1 3,253,700 37,743 11.6
SAMART
1 1,000,000 6,750 6.75
MINT06C1901A 1 41,000,000 410 0.01