TBSP เปิดบ้านใหม่ต้อนรับผู้ถือหุ้น

TBSP เปิดบ้านใหม่ต้อนรับผู้ถือหุ้น ณ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงทรา เมื่อเร็ว ๆ นี้

นายณฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือTBSP ผู้ดำเนินธุรกิจการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ซึ่งได้แก่ เช็คธนาคาร แบบฟอร์มทางธุรกิจ และบัตรพลาสติก พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมต้อนรับผู้ถือหุ้นและพาเยี่ยมชมที่ดินสำหรับสร้างโรงงานแห่งใหม่ ณ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงทรา เมื่อเร็ว ๆ นี้

โดยที่ดินดังกล่าวอยู่บนพื้นที่ทำเลทอง ปากประตูสู่ EEC เพื่อตั้งเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่รองรับธุรกิจใหม่ ประกอบด้วย ธุรกิจโซลูชั่นจัดการข้อมูลดิจิทัล, ธุรกิจฉลากป้องกันการปลอมแปลง และธุรกิจให้บริการจัดการด้านโรงงานอัจฉริยะ เพื่อเดินหน้าสู่ธุรกิจดิจิทัลอย่างเต็มตัว

คำค้น