APM ร่วมบรรยายงาน “ติดอาวุธปัญญาครั้งที่ 5”

APM ร่วมบรรยายงาน "ติดอาวุธปัญญาครั้งที่ 5" ณ ห้องประชุม 702-703 ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานฑูตจีน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มี.ค.62 ที่ผ่านมา

สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์ผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมกิจกรรมติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 5/2562 บรรยายพิเศษ โดย คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM เป็นการแบ่งปันความรู้ในหัวข้อ “เจาะลึก หุ้น IPO ??” ณ ห้องประชุม 702-703 ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานฑูตจีน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มี.ค.62 ที่ผ่านมา

คำค้น