“นเรศ งามอภิชน” ผู้ถือหุ้นใหญ่ ORI ขายหุ้นออกเหลือถือ 4%

“นเรศ งามอภิชน” ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 3 ของ ORI ขายหุ้นออก 0.698% เหลือถือ 4.304%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้รับรายงานการจำหน่าย หุ้นของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI โดย นายนเรศ งามอภิชน ซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่ 17 เม.ย.2562 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น 0.698% และส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.304% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อนึ่ง นายนเรศ งามอภิชน เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 3 ของ ORI ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด 122,500,000 หุ้น หรือ 5%

โครงสร้างผู้ถือหุ้นอันดับ 1-5 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายพีระพงศ์ จรูญเอก 693,606,354 28.32
2. นางอารดา จรูญเอก 449,806,356 18.37
3. นายนเรศ งามอภิชน 122,500,000 5.00
4. บริษัท ทุนพีรดา จำกัด 115,500,000 4.72
5. นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 106,300,000 4.34

ที่มา ตลท. (ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22/03/2562)

คำค้น