สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) FTREIT มูลค่าสูงสุด 137 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) FTREIT มูลค่าสูงสุด 137 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
FTREIT 2 10,000,000 137,000 13.7
M-F 1 795,100 58,052 73.01
KKP
1 500,000 34,563 69.12
MAKRO-F 3 900,000 30,488 33.88
TOA-F 2 700,000 21,788 31.12
DELTA 1 250,000 18,375 73.5
SPRC 1 1,000,000 10,450 10.45
SAWAD 1 70,000 3,815 54.5