SCC กำไรไตรมาสแรกลดลง 6% เหลือ 1.17 หมื่นลบ. หลังรายได้ธุรกิจเคมิคอลส์หดตัว

SCC กำไรไตรมาสแรกลดลง 6% เหลือ 1.17 หมื่นลบ. หลังรายได้ธุรกิจเคมิคอลส์หดตัว

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) หรือ SCC รายงานผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย สิ้นสุด 31 มีนาคม 2562 ดังนี้

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลง 6% และ EBITDA ลดลง12% ตามผลการดำเนินงานที่ลดลงของธุรกิจเคมิคอลส์เนื่องจากส่วนต่างราคาสินค้าลดลง โดยมีรายได้จากการขายลดลง 5% จากราคาขายของสินค้าเคมีภัณฑ์ลดลง ตามความต้องการสินค้าในตลาดโลกที่ลดลง

คำค้น