STA กำไรอัตราแลกเปลี่ยนวูบ 56% ฉุดผลงานไตรมาส 1/62 พลิกขาดทุน 628 ลบ.

STA กำไรอัตราแลกเปลี่ยนวูบ 56% ฉุดผลงานไตรมาส 1/62 พลิกขาดทุน 628 ลบ.

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/62 ดังนี้

โดยหลักเป็นผลกระทบระยะสั้นจากผลขาดทุนจากธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับยางพาราและผลประกอบการที่อ่อนตัวลงของธุรกิจถุงมือยาง อีกทั้งกำไรขั้นต้นและกำไรอัตราแลกเปลี่ยนปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ขณะที่ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ อยู่ที่ 227.7 ล้านบาท ปรับลดลงร้อยละ 3.8 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผล จากการลดลงของเงินกู้ระยะสั้นที่ใช้ในการซื้อวัตถุดิบ หากเทียบไตรมาสก่อน ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 ตามการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในตลาด

คำค้น