COM7 จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 62

COM7 จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 62 ณ สำนักงานใหญ่ ถนนสรรพาวุธ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 พร้อมด้วย นายสุระ คณิตทวีกุล (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ COM7 ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ สำนักงานใหญ่ ถนนสรรพาวุธ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ พร้อมทั้ง จ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

คำค้น