ROJNA รายได้พุ่ง หนุนกำไรไตรมาส 1/62 โตทะลัก 170% มาที่ 412 ลบ.

ROJNA รายได้พุ่ง หนุนกำไรไตรมาส 1/62 โตทะลัก 170% มาที่ 412 ลบ. จากปีก่อนกำไร 152.45 ลบ.

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) หรือ ROJNA รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/62 (รวมบริษัทย่อย) สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 62 มีกำไรสุทธิดังนี้

โดยผลการดำเนินงานในไตรมาสดังกล่าว มีผลกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากมีลูกค้าที่โครงการอยุธยาและปราจีนบุรี ที่ถึงกำหนดชำระเงินงวดสุดท้ายและบริษัทฯ ได้ทำการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่ลูกค้า รวมทั้งรายได้จากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากเปิดดำเนินการของโครงการ SPP3 ประกอบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของลูกค้าเพิ่มขึ้น อีกทั้งรายได้ค่าบริการและค่าเช่า เป็นรายได้จากการขายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม, บริการบำบัดน้ำเสีย และค่าบริการส่วนกลางเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

คำค้น