สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KBANK มูลค่าสูงสุด 48.76 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KBANK มูลค่าสูงสุด 48.76 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KBANK 10 260,400 48,755 187.23
DTAC 1 500,000 25,250 50.5
PTT-F 1 389,200 18,438 47.38
KKP 1 210,000 13,813 65.78
THCOM 1 1,400,000 7,700 5.5
ERW 1 1,000,000 6,550 6.55
ANAN 1 1,000,000 3,640 3.64
S5013C1906A 4 10,000,000 2,808 0.28
BBL-F 1 10,000 2,050 205
BLAND
1 1,000,000 1,540 1.54