DOD แจง “ลำดวน” โอนหุ้นภายในให้ผถห.อันดับ 1 “ล้ำพันธุ์” ยันกลุ่มผถห.ใหญ่ถือหุ้นครบ!

DOD แจง “ลำดวน” โอนหุ้นภายในให้ผถห.อันดับ 1 “ล้ำพันธุ์” ยันกลุ่มผถห.ใหญ่ถือหุ้นครบ!

จากกรณีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 พ.ค.ที่ผ่านมา นางลำดวน เซ่งตระกูล จำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD จำนวน 2.44% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น  2.73% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำหรับ นางลำดวน เซ่งตระกูล เป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 4 ของ DOD ถือหุ้นจำนวน 21,200,000 หุ้น หรือคิดเป็น 5.17%

ทั้งนี้ ล่าสุดบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD ระบุชี้แจงต่อกรณีดังกล่าวว่า รายงานการขายดังกล่าวนั้นเป็นการโอนหุ้นให้กับนายล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 1 ของ DOD คิดเป็น 2.44% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการโอนคิดเป็น 2.73% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

พร้อมกันนี้ ขอยืนยันว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของ DOD ยังคงถือหุ้นในสัดส่วนเดิม และไม่มีการเทขายหุ้นออกมาแต่อย่างใด

รายชื่อผู้ถือหุ้น 5 อันดับแรก

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ 150,447,300 36.69
2. น.ส.เรณุมาศ อิศรภักดี 60,500,000 14.76
3. นายพชร พรรธนประเทศ 31,700,000 7.73
4. นางลำดวน เซ่งตระกูล 21,200,000 5.17
5. นายดนุพล ชิลลี่ 19,976,800 4.87

คำค้น