EPCO บวกคึก 4% รับข่าว COD โซลาร์ฟาร์ม 2 โครงการ กำลังผลิตรวม 110MW

EPCO บวกคึก 4% รับข่าว COD โซลาร์ฟาร์ม 2 โครงการ กำลังผลิตรวม 110MW โดย ณ เวลา 15.26 น. อยู่ที่ระดับ 3.48 บาท บวก 0.14 บาท หรือ 4.19% สูงสุดที่ระดับ 3.48 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 3.34 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 32.74 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาหุ้นบริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EPCO ณ เวลา 15.26 น. อยู่ที่ระดับ 3.48 บาท บวก 0.14 บาท หรือ 4.19% สูงสุดที่ระดับ 3.48 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 3.34 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 32.74 ล้านบาท

ทั้งนี้ราคาหุ้น EPCO ปรับตัวเพิ่มขึ้นภายหลังบริษัทเปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 โครงการโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯได้เข้าลงทุนในจังหวัดฟูเยี้ยน ประเทศเวียดนาม จำนวน 2 โครงการ ได้แก่โครงการ XT1 และ XT2 ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 110.03 เมกะวัตต์ ได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) และเริ่มรับรู้รายได้ทันที

โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้กับ Electricity of Vietnam (“EVN”) เป็นเวลา 20 ปี ในอัตรารับซื้อไฟฟ้า Feed in Tariff หรือ FIT ที่ 0.0935 ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง และราคาตลาดอีก 5 ปี โดยเป็นการลงทุนผ่าน Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (“PKS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่ถือหุ้นในสัดส่วน 65%

คำค้น