นวัตกรรมตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้

ตลอดช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา “ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี” ในประเทศจีน มีความสำคัญเพิ่ม ขึ้น แตกต่างจากบทบาทของอุตสาหกรรมหนัก ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจกลับลดน้อยลง แต่นักลงทุนต่างชาติ มีโอกาสน้อยที่จะซื้อหุ้นบริษัทจีนเหล่านี้ แต่จีนค่อย ๆ เปิดตลาดทุนทีละน้อยอย่างเป็นระบบ

พลวัตปี 2019 : สุภชัย ปกป้อง

ตลอดช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา “ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี” ในประเทศจีน มีความสำคัญเพิ่ม ขึ้น แตกต่างจากบทบาทของอุตสาหกรรมหนัก ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจกลับลดน้อยลง แต่นักลงทุนต่างชาติ มีโอกาสน้อยที่จะซื้อหุ้นบริษัทจีนเหล่านี้ แต่จีนค่อย ๆ เปิดตลาดทุนทีละน้อยอย่างเป็นระบบ

“ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้” มีการเปิดตัวกระดานซื้อขาย “หุ้นนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เมื่อ 13 มิ.ย.62 ที่ผ่านมา ถือเป็นหนึ่งในการนำร่องการปฏิรูปตลาดทุนจีน ตามนโยบาย “สี จิ้น ผิง” ประธานาธิบดีจีนที่ประกาศแผนการเปิดกระดานซื้อขายหุ้นนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลังนำร่องการขึ้นทะเบียนในเมนบอร์ด เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 จากนั้นเพียง 7 เดือน สามารถเปิดตัวกระดานดังกล่าวสำเร็จ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของกระดานซื้อขายหุ้นดังกล่าวต่อการปฏิรูปตลาดทุนจีน ที่สำคัญทำให้วงการภายนอกเห็นถึงความมุ่งมั่นและความเร็วในการปฏิรูปและส่งเสริมตลาดทุนจีน

ปัจจุบันเศรษฐกิจจีน กำลังมุ่งสู่แนวทางการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ  การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กำลังกลายเป็นกำ ลังการผลิตอันดับหนึ่ง ดังนั้นตลาดทุนจึงต้องแสดงบทบาทมากขึ้น เพื่อการเดินหน้านวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการสนับสนุนภาคเศรษฐกิจจริง  การเปิดกระดานซื้อขายหุ้นนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมนำร่องการขึ้นทะเบียนในเมนบอร์ดครั้งนี้

“ถือเป็นมาตรการพื้นฐานการปฏิรูปและเปิดเสรีตลาดทุนของจีน ที่มุ่งเป้าเป็นตลาดทุนสากลที่มีความสมบูรณ์แบบ”

“อี๋ ฮุยหมาน” ประธานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์จีน (ก.ล.ต.จีน) กล่าวว่า ตลาดแห่งใหม่นี้จะช่วยสนับ สนุนบริษัทเทคโนโลยีต่าง ๆ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ อีกทั้งช่วยผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าในเรื่องเทคโนโลยีหลัก ๆ และได้รับการยอมรับจากตลาดว่าจะขยายตัวแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ก.ล.ต.จีน ระบุว่า จะผลักดันนวัตกรรมสถาบันหลัก ๆ และใช้ระบบขายหุ้นต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก (IPO) กับกระดานซื้อขายใหม่นี้ ช่วยตอกย้ำถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอมากขึ้น โดยส่งเสริมให้มีการใช้งานกระดานซื้อขายหุ้นบริษัทนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ การปฏิรูปตลาดทุนและสร้างตลาดทุนให้มีความโปร่งใส ภายใต้การกำกับดูแล ตลอดจนเปิดกว้างและมีความยืดหยุ่น

“ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้” มีกำหนดเริ่มเปิดซื้อขายกระดานหุ้นวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีใหม่ของจีน วันที่ 22 ก.ค.62 มีบริษัทที่เริ่มเปิดซื้อขายหุ้นชุดแรก 25 บริษัท

สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ ได้จัดการกับการเสนอซื้อขายหุ้น IPO ในกระดานหุ้นวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยีจากบริษัทต่าง ๆ 141 บริษัท ส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศรุ่นใหม่, ชีวการแพทย์, อุปกรณ์ที่ทันสมัยและวัสดุใหม่ ๆ

“กระดานหุ้นใหม่” ถือเป็นตลาดย่อยแห่งแรกของตลาดทุนจีน ที่จะประยุกต์ใช้ระบบไอพีโอ แบบอิงการจดทะ เบียน โดยมีเป้าหมายดึงการสนับสนุนด้านการเงินจากบริษัทเทคโนโลยี และช่วยให้ตลาดทุนสามารถเดินหน้าการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ ได้

นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ที่ยึดโยงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เทคโนโลยีและดิจิทัล แต่ดูเหมือนยังห่างไกลกับตลาดทุนอยู่ไม่น้อยทีเดียว..!!?