สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CK มูลค่าสูงสุด 221.20 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CK มูลค่าสูงสุด 221.20 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
CK 1 7,900,000 221,200 28
AOT 6 2,137,700 157,655 73.75
HANA 3 5,322,900 145,084 27.26
SCC 1 220,000 101,640 462
BCH
1 4,000,000 64,200 16.05
TRUE 1 9,000,000 50,400 5.6
TOA-F 1 1,200,000 46,950 39.12
BBL-F 3 232,675 46,128 198.25
FTREIT 1 2,000,000 34,000 17
KBANK-F 1 100,000 18,850 188.5
WHART 1 1,000,000 17,700 17.7
CPTGF 1 1,000,000 14,100 14.1
TOP 2 179,000 12,024 67.17
TOA
1 300,000 11,775 39.25
MAJOR 1 314,200 8,913 28.37
PSL 1 1,000,000 8,550 8.55
S5013C1909D 5 14,000,000 6,928 0.49
S5013P1909D 2 4,000,000 3,050 0.76
STA 1 200,000 2,440 12.2
SPALI-F
1 70,600 1,723 24.4
WHA13C1912A 1 3,000,000 1,320 0.44
STHAI <NP, NC> 1 50,000,000 1,000 0.02
IEC <NP, NC> 4 29,190,000 292 0.01