สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 11 ก.ค.62

สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 11 ก.ค.62

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
BANPU 4,779,300 69,299,850 19.40%
EA 2,442,500 135,156,250 12.32%
EGCO-R 76,000 25,726,800 10.77%
BEAUTY 8,429,400 35,246,572 10.45%
SUPER 6,563,200 4,594,240 10.19%
SCC 283,600 129,609,000 9.00%
BBL 343,400 67,896,300 8.93%
ADVANC 358,000 77,303,800 7.91%
PTG 3,289,000 70,024,070 7.66%
HMPRO 797,900 14,113,700 7.44%
AOT-R 805,000 59,674,300 7.36%
STA 697,000 8,612,800 7.13%
SOLAR 30,000 55,600 7.03%
CPALL 2,161,800 188,689,525 6.79%
BDMS 2,861,400 72,250,350 6.66%
INTUCH 399,200 25,357,500 6.24%
QH 3,221,700 9,729,534 6.10%
SCB-R 392,900 54,702,050 5.95%
MINT-R 401,600 16,579,750 5.94%
AP 550,000 4,482,500 5.72%
IVL 1,575,900 67,881,925 5.51%
IRPC-R 7,530,500 36,935,278 5.49%
JAS 5,284,100 40,101,970 5.35%
KBANK 324,800 61,453,650 5.22%
GPSC 853,300 61,623,950 4.96%
HMPRO-R 513,700 9,076,910 4.79%
GGC-R 154,700 1,938,550 4.35%
DTAC 386,800 20,433,075 4.23%
CPF 827,600 24,621,100 4.16%
IVL-R 1,163,300 50,049,100 4.07%
CENTEL-R 140,100 4,965,000 3.98%
TOP-R 1,332,100 93,042,825 3.95%
TU 425,600 8,001,280 3.88%
CBG 52,400 3,927,950 3.58%
GULF 243,700 31,147,100 3.54%
TCAP-R 55,500 3,110,725 3.44%
KTC 359,400 14,919,200 3.39%
BGRIM 200,700 7,425,900 3.29%
KTB 360,800 7,035,600 3.24%
AOT 351,200 26,026,500 3.21%
BTS-R 1,393,600 17,628,800 3.18%
PTTGC 575,400 35,749,625 3.12%
BEM 2,913,700 32,368,680 2.99%
TRUE 16,821,900 100,414,950 2.82%
TOP 944,000 65,883,925 2.80%
AAV 575,100 2,277,898 2.71%
MTC-R 192,000 10,754,600 2.71%
SIRI-R 560,000 851,200 2.70%
THAI-R 40,400 420,160 2.61%
GFPT 119,800 2,239,540 2.58%
KCE 140,700 2,631,630 2.56%
PTT 1,174,400 57,092,600 2.47%
BCP 37,900 1,165,425 2.43%
BTS 1,043,000 13,212,700 2.38%
CHG 463,600 1,070,916 2.33%
PTT-R 1,107,300 53,704,050 2.33%
THAI 35,800 368,740 2.31%
BJC 222,200 11,357,750 2.23%
IRPC 3,007,600 14,723,546 2.19%
SCC-R 64,000 29,248,000 2.03%
TASCO 525,000 10,783,890 1.97%
WORK 164,800 4,654,350 1.89%
TCAP 29,500 1,662,800 1.83%
TMB-R 3,619,300 7,005,635 1.83%
ADVANC-R 80,800 17,431,500 1.78%
STEC 303,400 8,115,950 1.77%
BLA 14,700 385,875 1.71%
EA-R 327,400 18,079,075 1.65%
MINT 111,800 4,624,725 1.65%
CKP 840,000 6,064,760 1.64%
CPALL-R 516,400 45,319,325 1.62%
GLOBAL 117,000 2,103,270 1.48%
TMB 2,749,200 5,328,862 1.39%
SCB 89,800 12,502,700 1.36%
JMT 100,000 1,876,900 1.31%
BH 14,600 2,556,400 1.30%
MTC 90,000 5,040,775 1.27%
HANA 42,300 1,185,800 1.25%
BPP 41,100 904,200 1.23%
TKN 180,000 1,611,000 1.19%
GPSC-R 189,700 13,727,150 1.10%
STPI 500,000 4,825,000 1.08%
COM7 198,600 4,753,480 1.06%
KKP 64,500 4,639,600 1.02%
VGI 205,900 2,015,430 1.01%
GULF-R 68,500 8,757,400 0.99%
CPN 76,800 5,749,250 0.97%
CENTEL 33,900 1,206,275 0.96%
CKP-R 469,200 3,378,240 0.92%
CHG-R 180,900 416,354 0.91%
PTTGC-R 165,200 10,259,875 0.90%
KTB-R 99,500 1,930,300 0.89%
PTTEP-R 133,000 18,154,500 0.87%
SPRC 365,800 3,609,825 0.87%
ROBINS 23,200 1,344,150 0.85%
WHA-R 1,974,200 9,299,404 0.84%
JAS-R 824,700 6,259,225 0.83%
PLANB-R 384,100 3,268,100 0.83%
SGP 61,500 608,850 0.82%
BCPG 144,300 2,784,870 0.78%
AMATA 250,000 6,090,000 0.76%
AU 70,000 1,131,000 0.75%
BCPG-R 134,100 2,588,490 0.72%
RATCH 44,800 3,001,275 0.69%
TISCO-R 15,600 1,489,550 0.61%
DTAC-R 55,000 2,917,475 0.60%
EPG 100,000 655,000 0.60%
ORI 100,000 920,000 0.56%
TRUE-R 3,321,200 19,602,105 0.56%
CPN-R 42,800 3,204,075 0.54%
GUNKUL 275,000 832,254 0.54%
PLANB 250,000 2,107,500 0.54%
BEC 250,000 2,485,000 0.50%
TU-R 50,000 937,000 0.46%
BDMS-R 185,900 4,693,975 0.43%
TTW 14,200 196,670 0.39%
STEC-R 64,400 1,722,700 0.38%
DIF 33,600 595,840 0.36%
PRM 100,000 835,000 0.34%
CPF-R 65,000 1,933,750 0.33%
TPIPP 134,200 827,515 0.33%
PTTEP 46,400 6,333,600 0.30%
CK-R 48,400 1,354,400 0.28%
EGCO 1,600 542,700 0.23%
BANPU-R 54,800 794,600 0.22%
SPALI 25,000 595,000 0.18%
SPCG-R 1,900 37,080 0.12%
PSH 3,100 68,200 0.11%
WHA 260,800 1,230,932 0.11%
CK 16,300 454,125 0.09%
BCH 8,200 132,840 0.07%
WHAUP-R 5,300 32,065 0.06%
DELTA 400 24,400 0.05%
BLAND-R 5,900 10,332 0.04%
M-R 400 32,050 0.04%
THG 1,000 24,000 0.04%
JASIF 25,800 305,300 0.03%
PRM-R 10,200 89,250 0.03%
EPG-R 2,000 13,260 0.01%