THAI จัดงาน “TG Shining Day Look Good in Every Mood”

THAI จัดงาน “TG Shining Day Look Good in Every Mood” ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นางมนัสนันท์ สิทธิจิรสิน กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “TG Shining Day Look Good in Every Mood” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงานให้ดูดีอยู่เสมอในการให้บริการ และสร้างเสริมภาพลักษณ์ด้วยเสน่ห์ไทยแบบมืออาชีพ โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ จัดแสดงการพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงานที่ให้บริการยอดเยี่ยมในเครื่องแบบพนักงาน นิทรรศการภาพถ่ายของพนักงานในชุดเครื่องแบบที่ถูกต้อง สาธิตการแต่งหน้าจากสถาบันสอนแต่งหน้า MTI, เครื่องสำอาง Makeup Revolution และ Dior รวมทั้งเวิร์คช็อป “Professional Image : Gracefully THAI Ways” เสริมสร้างการพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

โดยมี นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนการบริการธุรกิจการบิน นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน ร่วมในพิธี ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

คำค้น