สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 679.32 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 679.32 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BJC 2 13,064,400 679,317 52
CPALL 2 1,718,100 149,631 87.09
SPALI 1 3,041,600 70,703 23.25
FTREIT 2 3,500,000 53,550 15.3
IRPC 2 10,645,400 53,001 4.98
CPALL-F 8 470,000 41,118 87.48
EGCO 1 114,700 37,940 330.78
WHART 1 2,000,000 32,800 16.4
AP 2 3,000,000 24,200 8.07
PTT 1 418,600 19,988 47.75
KTB 1 1,000,000 19,650 19.65
KBANK 1 100,000 17,900 179
GVREIT 1 1,000,000 16,800 16.8
LHSC
1 600,000 10,980 18.3
AOT 2 117,400 8,432 71.82
TOP 2 88,200 6,478 73.44
CENTEL 3 186,200 6,424 34.5
TPIPP 1 1,000,000 6,150 6.15
CPF 1 200,000 5,850 29.25
KBANK-F
1 22,500 4,044 179.75
BANPU
1 221,900 3,306 14.9
GLOBAL 1 192,455 3,179 16.52
PTTGC 1 31,400 1,939 61.75
SPRC 1 179,700 1,887 10.5
MINT19C1908A 1 1,000,000 90 0.09
KTECH <NC> 1 800,000 56 0.07
WICE
1 11,000 42 3.86
U-W4 2 769,000 8 0.01