สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BTS มูลค่าสูงสุด 127.70 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BTS มูลค่าสูงสุด 127.70 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BTS 2 10,000,000 127,700 12.77
BBL-F 21 600,000 112,185 186.98
DTAC 2 1,584,000 93,519 59.04
WHART 1 3,000,000 49,800 16.6
KCE 2 2,540,000 47,744 18.8
CPALL 1 500,000 43,625 87.25
ADVANC 1 200,000 42,800 214
FTREIT 1 2,000,000 30,800 15.4
PTTEP
2 200,600 26,981 134.5
KBANK-F
1 137,000 24,364 177.84
JASIF 1 1,784,900 19,902 11.15
STA 2 1,000,000 12,700 12.7
CPF 1 200,000 5,650 28.25
CPN 2 53,300 4,054 76.06
SCC 1 8,000 3,840 480
BDMS-F
3 141,000 3,560 25.25
GULF 1 25,000 3,250 130
ROBINS 1 52,500 2,888 55
VIBHA 1 1,000,000 2,200 2.2
SPRC 1 91,500 924 10.1
IRPC 1 178,100 866 4.86
DTAC13C1908A 1 1,600,000 640 0.4
BJCHI 1 10,000 28 2.8
SCCC-F 1 100 24 243
KTECH <NC> 1 250,000 20 0.08