จับตาน้องใหม่ป้ายแดง DOHOME ลงสนามเทรดวันแรก ลุ้นวิ่งเหนือจอง!

จับตาน้องใหม่ป้ายแดง DOHOME ลงสนามเทรดวันแรก ลุ้นวิ่งเหนือจอง!

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ (6 ส.ค.) บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) หรือ DOHOME เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจพาณิชย์ เป็นวันแรก โดยมีจำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. และจำนวนหุ้นชำระแล้ว 1,856,160,000 หุ้น พาร์หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นทุนชำระแล้ว 1,856 ล้านบาท โดยบริษัทเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 465.04 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 7.80 บาท

โดย นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ DOHOME ผู้นำธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง และให้บริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดพาณิชย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “DOHOME” ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562

ทั้งนี้ DOHOME ประกอบธุรกิจจำหน่ายปลีก ส่ง และให้บริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจรภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจ “ครบ ถูก ดี…ที่ดูโฮม” มีสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซม และตกแต่งบ้านที่ครบถ้วน หลากหลายกว่า 135,000 SKUs ในทุกระดับราคา เพื่อตอบสนองลูกค้าทุกกลุ่ม ปัจจุบันดูโฮมเปิดดำเนินการแล้วทั้งหมด 11 สาขา โดยแบ่งเป็นสาขาขนาดใหญ่ 9 สาขาและ Dohome To Go 2 สาขา รวมทั้งมีศูนย์กระจายสินค้าที่จังหวัดปทุมธานี

โดย DOHOME มีทุนจดทะเบียน 1,856.16 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 1,400 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 456.16 ล้านหุ้น ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด จำนวน 521.20 ล้านหุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 456.16 ล้านหุ้น หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 8.88 ล้านหุ้น และจัดสรรหุ้นสามัญส่วนเกิน 56.16 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 7.80 บาท มีมูลค่าระดมทุนรวม 4,065.36 ล้านบาท (รวมจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO กว่า 14,400 ล้านบาท โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร และ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ DOHOME

ด้าน นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา กรรมการผู้จัดการ DOHOME เปิดเผยว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ขยายธุรกิจ เช่น การเปิดสาขาขนาดใหญ่รูปแบบใหม่ที่มีขนาดพื้นที่เล็กลงตามหัวเมืองสำคัญ โดยยังคงแนวคิด “ครบ ถูก ดี” รวมถึงการพัฒนาโมเดลขยายสาขาขนาดเล็กภายใต้ชื่อ “Dohome To Go”

โดยรูปแบบโมเดลขนาดเล็กจะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อยได้มากขึ้นและมีความคล่องตัวในการขยายสาขาเครือข่าย อีกทั้ง จะนำเงินทุนไปพัฒนาระบบสารสนเทศ ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานต่อไปหลัง IPO DOHOME มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ กลุ่มครอบครัวตั้งมิตรประชา ซึ่งถือหุ้นรวม 71.9% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ทั้งนี้ DOHOME มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

คำค้น